KRMT 2019 – hercertificering nu óók via Van der Burgt!

Iedereen die is opgenomen in het KRMT-register moet aan de hercertificeringsverplichting voldoen. In vogelvlucht ziet het systeem van hercertificering voor u als KRMT er als volgt uit:

Een registratie in het KRMT-register heeft steeds een looptijd van maximaal 12 maanden. Na die twaalf maanden zal gecontroleerd worden of de ingeschrevene aan de hercertificeringseis heeft voldaan. Indien dit het geval is, wordt de registratie weer met 12 maanden verlengd. Let op: het betreft geen kalenderjaar, maar 12 maanden. Dus voor iedereen die is opgenomen in het register, is het moment waarop wordt getoetst of er aan de hercertificeringverplichting is voldaan, verschillend. U als KRMT’er dient in de looptijd van 12 maanden minimaal twee dagen cursussen te volgen in het kader van de hercertificering.


PERIODE 8

De bijeenkomsten in Periode 8 zijn bestemd voor K-RMT’ers die vanaf 1 augustus 2018 in het register worden ingeschreven of voor de K-RMT’ers welke de voorgaande hercertificeringsrondes periode 1 t/m 7 hebben afgerond. In Periode 8 moet de K-RMT’er in totaal twee dagen volgen om aan de hercertificeringsverplichting voor deze periode te voldoen. Eén onderdeel is verplicht: de Niveaumeting. Dit onderdeel vult u aan met keuze-onderwerpen met een omvang van een halve dag en een hele dag.

In Periode 8 is het mogelijk om de deelname aan de verplichte dag voor VastgoedCert Wonen te laten gelden voor het KRMT-register. Van der Burgt biedt de cursus Maken en presenteren van een verkoopplan én Ethiek en aansprakelijkheid aan. Voor het volledige programma van deze dag verwijs ik u naar programma verplichte dag VastgoedCert Wonen 2019.

Voor meer informatie neemt u contact op met Van der Burgt Opleidingen (info@vanderburgtopleidingen.nl of 020-3581460).