Project omschrijving

Niveaumeting VastgoedCert ‘nieuwe stijl’

Per 1 januari 2020 heeft VastgoedCert het hercertificeringssysteem gewijzigd. Alle leden van VastgoedCert met een op aflopend certificaat starten het nieuwe jaar met dit nieuwe systeem.  De leden waarvan er nog geen vernieuwing van een of meer certificaten zal zijn per 1 januari 2021 blijft bij de hercertificering zoals u gewend bent, de ‘oude stijl’.

De hercertificeringsmethode van VastgoedCert is per 1 januari 2020 veranderd. In plaats van de plicht om studiepunten te halen, dient men een tweetal niveaumetingen af te leggen; één in het eerste jaar en één in het derde jaar van de looptijd het certificaat.  Indien u voor deze Niveaumeting een voldoende haalt, bent u vrijgesteld van het volgen van educatie. Indien deze Niveaumeting niet voldoende wordt afgerond kunt u er voor kiezen deze te herkansen. Indien de Niveaumeting uiteindelijk niet met een voldoende wordt afgerond volgt een gericht en bindend studieadvies. Bij het niet opvolgen van dit studieadvies is een (tijdelijke) uitschrijving uit het register mogelijk.

Klik HIER voor een infographic van de hercertificering VastgoedCert ‘nieuwe stijl’.

De Niveaumetingen zijn gebaseerd op de volgende leerresultaten en toetstermen:
– Wonen 2021
– Bedrijfsmatig Vastgoed 2021
– Landelijk Vastgoed 2021

Hoe weet ik of mijn certificaat per 01-01-2021 wordt vernieuwd?

U kunt uzelf opzoeken bij ‘Vind een prof’ op de website van VastgoedCert. Door daar vervolgens op uw naam te klikken, komt naast uw adresgegevens ook de looptijd(en) van uw certificaten tevoorschijn. Uiteraard is deze informatie ook te vinden door in te loggen op het Extranet van VastgoedCert.

Meerdere Kamers

Als u in meerdere kamers staat ingeschreven, raadt Van der Burgt Opleidingen u dringend aan om, zodra het eerste certificaat toe is aan een nieuwe hercertificeringsperiode, direct met al uw certificaten over te stappen naar het nieuwe hercertificeringsstelsel. Dat is voor uzelf het prettigst, maar ook voor VastgoedCert. Een en ander is ook afgestemd met de certificerende instelling Hobéon. VastgoedCert en/of Hobéon zal u te zijner tijd persoonlijk informeren hieromtrent.

Indien u vragen hebt met betrekking tot de hercertificering ‘nieuwe stijl’ kunt u ook het onderdeel ‘Veelgestelde vragen Niveaumeting‘ op de website van VastgoedCert raadplegen.

Aanmelden voor cursus