Project omschrijving

Niveaumeting VastgoedCert ‘nieuwe stijl’

Per 1 januari 2020 heeft VastgoedCert het hercertificeringssysteem gewijzigd. Alle leden van VastgoedCert met een op aflopend certificaat starten het nieuwe jaar met dit nieuwe systeem.  De leden waarvan er nog geen vernieuwing van een of meer certificaten zal zijn per 1 januari 2021 blijft bij de hercertificering zoals u gewend bent, de ‘oude stijl’.

De hercertificeringsmethode van VastgoedCert is per 1 januari 2020 veranderd. In plaats van de plicht om studiepunten te halen, dient men een tweetal niveaumetingen af te leggen; één in het eerste jaar en één in het derde jaar van de looptijd het certificaat.  Indien u voor deze Niveaumeting een voldoende haalt, bent u vrijgesteld van het volgen van educatie. Indien deze Niveaumeting niet voldoende wordt afgerond kunt u er voor kiezen deze te herkansen. Indien de Niveaumeting uiteindelijk niet met een voldoende wordt afgerond volgt een gericht en bindend studieadvies. Bij het niet opvolgen van dit studieadvies is een (tijdelijke) uitschrijving uit het register mogelijk.

Klik HIER voor een infographic van de hercertificering VastgoedCert ‘nieuwe stijl’.

De Niveaumetingen zijn gebaseerd op de volgende leerresultaten en toetstermen:
– Wonen 2021
– Bedrijfsmatig Vastgoed 2021
– Landelijk Vastgoed 2021

Hoe weet ik of mijn certificaat per 01-01-2021 wordt vernieuwd?

U kunt uzelf opzoeken bij ‘Vind een prof’ op de website van VastgoedCert. Door daar vervolgens op uw naam te klikken, komt naast uw adresgegevens ook de looptijd(en) van uw certificaten tevoorschijn. Uiteraard is deze informatie ook te vinden door in te loggen op het Extranet van VastgoedCert.

Meerdere Kamers

Als u in meerdere kamers staat ingeschreven, raadt Van der Burgt Opleidingen u dringend aan om, zodra het eerste certificaat toe is aan een nieuwe hercertificeringsperiode, direct met al uw certificaten over te stappen naar het nieuwe hercertificeringsstelsel. Dat is voor uzelf het prettigst, maar ook voor VastgoedCert. Een en ander is ook afgestemd met de certificerende instelling Hobéon. VastgoedCert en/of Hobéon zal u te zijner tijd persoonlijk informeren hieromtrent.

Indien u vragen hebt met betrekking tot de hercertificering ‘nieuwe stijl’ kunt u ook het onderdeel ‘Veelgestelde vragen Niveaumeting‘ op de website van VastgoedCert raadplegen.

Examentraining Niveaumeting Wonen + Basis

Deze training van drie uur is voor iedere makelaar die dit jaar de Niveaumeting dient te doen voor Vastgoedcert. U krijgt inzicht in de door u af te leggen Niveaumeting en de examenonderwerpen.

De Niveaumeting Theorie is opgebouwd uit 2 modules:

  1. Niveaumeting Theorie – Basis
    • Bouwkunde
    • Rechten
    • Financiën (inclusief Vastgoedeconomie en Fiscaliteiten)
  2. Niveaumeting Theorie – Specialisatie (BV, LV en/of Wonen)
    • Specialisatie per kamer (praktijkleer + actualiteiten)

De Niveaumeting gaat dan ook over alle stof welke u tijdens de makelaarsopleiding hebt gekregen (Basis) en de verplichte actualiteiten VastgoedCert van de afgelopen vier jaar (Specialisatie).

Tijdens deze examentraining wordt ingegaan op de vraagstelling, verschillende vraagtypes en in grote lijnen zullen de onderwerpen worden behandeld. Er zullen dan ook oefenvragen worden behandeld. Daarnaast wordt in gegaan op de gevolgen wanneer u (deels) zakt voor de Niveaumeting. Verschillende docenten staan klaar om uw vragen te beantwoorden. Na de training kunt u met meer vertrouwen het examen maken!

Examentraining Niveaumeting VastgoedCert Wonen + Basis

Docent(en): o.a. Hans Bosman, André Schots en Marcus Schröder

Studiepunten:
3 punten NRVT Wonen (vrije deel)

Tijden:
Ochtendsessie: Aanvang 09:45 uur, einde 13:00 uur
Middagsessie: Aanvang 13:30 uur, einde 16:45 uur

Prijs: € 195,- ex. BTW (online bijeenkomst)
PlaatsAccommodatieDatumBeschikbaarheid
Online (via Zoom)Online (via Zoom)Dinsdag 5 oktober (09:45 – 13:00 uur)Ja
Online (via Zoom)Online (via Zoom)Donderdag 18 november (09:45 – 13:00 uur)Ja

Aanmelden voor de examentraining

De Niveaumeting zelf kunt u alleen bij SVMNIVO boeken. Op www.svmnivo.nl kunt u via de webshop het examen plannen.

LET OP: iedere kandidaat dient de module ‘Basis’ af te leggen én de module ‘Specialisatie’ per kamer (Wonen, BV of LV). Bij twee certificaten (bijvoorbeeld Wonen + BV) dienen dus de modules Basis + Wonen + BV te worden afgelegd en bij drie certificaten de modules Basis + Wonen + BV + LV.