Open deur sessie Validatie 2.0, exit verbetervoorstellen NWWI!

Het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) neemt na 14 jaar afscheid van de verbetervoorstellen. De branche- en beroepsorganisaties hebben na een intensieve testperiode met het NWWI afgesproken dat de werkwijze van valideren wordt aangepast. De branche- en beroepsorganisaties vinden het van uitdrukkelijk belang dat de handtekening van de taxateur steeds meer waarde krijgt. Zij gaan er dan ook vanuit dat het naar het NWWI ter validatie gestuurde taxatierapport, zonder enig verbetervoorstel, gevalideerd kan worden.

Einde aan tijdperk verbetervoorstellen
De één vindt ze wellicht wel handig, voor de ander zijn ze een doorn in het oog. Menig verbetervoorstel blijkt nodig, maar ze worden ook als betuttelend ervaren. Of soms wellicht onnodig verstuurd. Iedere taxateur heeft er wel een mening over, maar waar iedereen het eigenlijk wel over eens is, is dat ze in de huidige vorm vaak als te sturend ervaren worden. En dat kan niet de bedoeling zijn. Daarom is besloten – mede op basis van de reacties van taxateurs, uitspraken van NRVT Tucht, externe audits, maar ook op verzoek van de brancheorganisaties – te stoppen met het versturen van verbetervoorstellen in de huidige vorm.

Begin van nieuw tijdperk validatieverslag
Bij het afscheid van de verbetervoorstellen zal het validatieverslag haar intrede doen. Dit validatieverslag kent simpelweg twee smaken. Het rapport voldoet aan de normen en dan ontvangt u de handtekeningcode of het rapport voldoet (nog) niet aan de normen, u ontvangt de opsomming van punten/onvolkomenheden, zónder sturend karakter. Merkt het NWWI op dat er iets ontbreekt of onduidelijk is, dan zal zij dit enkel nog constateren en aan u mededelen via een Validatieverslag.

Afwijzing taxatierapport
Als het taxatierapport wordt afgewezen dan zijn er fouten ontdekt waardoor u het taxatierapport ook niet meer mag verbeteren. Een andere taxateur zal hier dan opnieuw mee aan de slag moeten. Als voorbeeld kunt u denken aan een situatie waar sprake is van erfpacht en u hebt aangegeven dat het object op eigen grond staat. Bij dergelijke fouten wordt het taxatierapport direct afgekeurd.

Voor het einde van het jaar zijn bijna alle taxateurs Wonen overgezet naar Validatie 2.0. Zijn uw taxatierapporten foutloos, dan merkt u in beginsel niet veel van deze wijziging. Voldoet uw rapport niet (geheel) aan de normen, dan zal het in het begin even wennen zijn en wordt er van u als taxateur verwacht dat u eerst zelf op zoek gaat naar de benodigde aanpassing(en).

  • Waarom heeft het NWWI gekozen voor een dergelijke verandering?
  • Waar loopt het NWWI tegen aan in de huidige vorm van validatie?
  • Wanneer wordt uw taxatierapport afgewezen?
  • Wat verwacht het NWWI van de taxateur?

Deze vragen zijn de leidraad voor deze open deur sessie Validatie 2.0. André Schots neemt u mee en in de rubriek ‘Vraag het aan het NWWI’ staat Adriaan Post (NWWI) klaar om inzicht, duiding en wellicht oplossingen te bieden met het oog op Validatie 2.0. Hans Bosman zal fungeren als gespreksleider.

Open deur sessie Validatie 2.0, exit verbetervoorstellen NWWI!

Docent(en): André Schots, ondersteund door het NWWI (Adriaan Post)

Studiepunten:
2 punten NRVT (vrije deel)

Tijden:
Ochtendsessie: Aanvang 10:00 uur, einde +/- 11:30 uur
Middagsessie: Aanvang 13:30 uur, einde +/- 15:00 uur

Prijs: € 99,- ex. BTW (online bijeenkomst)
PlaatsAccommodatieDatumBeschikbaarheid
Online (via Zoom)Geen mogelijkheden meerGeen mogelijkheden meerGeen mogelijkheden meer