VastgoedCert wijzigt vanaf 2020 haar hercertificeringssysteem

Per 1 januari 2020 wijzigt VastgoedCert het hercertificeringssysteem. Alle leden van VastgoedCert met een op 31-12-2019 aflopend certificaat starten in 2020 met dit nieuwe systeem. In 2020 zullen ongeveer 665 leden over gaan naar de hercertificering ‘nieuwe stijl’ voor VastgoedCert. De leden waarvan er nog geen vernieuwing van een of meer certificaten zal zijn per 1 januari 2020 blijft bij de hercertificering zoals u gewend bent, de ‘oude stijl’.

Hoe weet ik of mijn certificaat per 01-01-2020 wordt vernieuwd?

U kunt uzelf opzoeken bij ‘Vind een prof’ op de website van VastgoedCert. Door daar vervolgens op uw naam te klikken, komt naast uw adresgegevens ook de looptijd(en) van uw certificaten tevoorschijn. Uiteraard is deze informatie ook te vinden door in te loggen op het Extranet van VastgoedCert.

Meerdere Kamers

Als u in meerdere Kamers staat ingeschreven bij VastgoedCert, raadt Van der Burgt Opleidingen u dringend aan om, zodra het eerste certificaat toe is aan een nieuwe hercertificeringsperiode, direct met al uw certificaten over te stappen naar het nieuwe hercertificeringsstelsel. Dat is voor uzelf het prettigst, maar ook voor VastgoedCert. Een en ander is ook afgestemd met de certificerende instelling Hobéon. VastgoedCert en/of Hobéon zal u te zijner tijd persoonlijk informeren hieromtrent.

Hercertificering VastgoedCert ‘oude stijl’
In het huidige systeem van de hercertificering voor VastgoedCert dienen de leden verplicht deel te nemen aan het hercertificeringsprogramma. In een periode van 5 jaar (duur van een certificaat) dient men in totaal 48 punten (24 verplicht en 24 facultatief) te behalen. Er is in principe nog steeds ruimte voor een pauzejaar.

Met uitzondering van het pauzejaar dienen jaarlijks 6 punten met verplichte cursussen te worden behaald. Daarnaast kunnen facultatieve punten worden behaald, waarvoor een keuze kan worden gemaakt uit alle door VastgoedCert goedgekeurde cursussen. Het behalen van de facultatieve punten mag naar eigen inzicht over de vijfjarige certificatieperiode worden verspreid.

Iedere Kamer (Wonen, BV en LAV) van VastgoedCert heeft een verplicht onderdeel voor 2020, zoals weergegeven in onderstaande tabel:


Naast de verplichte onderdelen zal VastgoedCert ook cursussen goedkeuren welke facultatieve punten zullen opleveren. Deze cursussen zijn nog niet bekend. Medio januari zal VastgoedCert een lijst van goedgekeurde cursussen bekend maken. Deze lijst kan gedurende het kalenderjaar 2020 worden aangepast.

Hercertificering VastgoedCert ‘nieuwe stijl’
De hercertificeringsmethode van VastgoedCert gaat met ingang van 1 januari 2020 veranderen. In plaats van de plicht om studiepunten te halen, dient men een tweetal niveaumetingen af te leggen; één in het eerste jaar en één in het derde jaar van de looptijd het certificaat.  Indien u voor deze Niveaumeting een voldoende haalt, bent u vrijgesteld van het volgen van educatie. Indien deze Niveaumeting niet voldoende wordt afgerond kunt u er voor kiezen deze te herkansen. Indien de Niveaumeting uiteindelijk niet met een voldoende wordt afgerond volgt een gericht en bindend studieadvies. Bij het niet opvolgen van dit studieadvies is een (tijdelijke) uitschrijving uit het register mogelijk.

Klik HIER voor een infographic van de hercertificering VastgoedCert ‘nieuwe stijl’.

De Niveaumetingen zijn gebaseerd op de volgende leerresultaten en toetstermen:
Wonen 2020
Bedrijfsmatig Vastgoed 2020
Landelijk Vastgoed 2020