Educatieverplichting Makelaars/Taxateurs 2023

De makelaar/taxateur dient ook in 2023 de nodige studiepunten te halen in het kader van de permanente educatie VastgoedCert en/of NRVT.

Van der Burgt Opleidingen maakt het makkelijk voor u!

VastgoedCert 2023 – Oude stijl of nieuwe stijl?

Per 1 januari 2020 heeft VastgoedCert het hercertificeringssysteem veranderd. De nieuwe methode is van toepassing op de makelaars die op of ná 1 januari 2020 een nieuw certificaat hebben ontvangen.  De leden waarvan er nog geen vernieuwing van één of meer certificaten zal zijn per 1 januari 2023 blijft bij de hercertificering zoals u gewend bent, de ‘oude stijl’.

Klik HIER voor een infographic van de hercertificering VastgoedCert ‘nieuwe stijl’.

De hercertificering voor VastgoedCert is als volgt opgedeeld:
– Certificaat 01-01-2019 tot 31-12-2023: ‘oude stijl’ => 12 punten (6 verplicht en 6 facultatief)

– Certificaat 01-01-2020 tot 31-12-2024:
Eventueel bindend studieadvies (BSA) n.a.v. Niveaumeting Vakvaardigheden in 2022.
Geen BSA gekregen? Dan zijn er in 2023 geen verplichtingen vanuit VastgoedCert

– Certificaat 01-01-2021 tot 31-12-2025: Niveaumeting Vakvaardigheden (jaar 3)
Daarnaast een eventueel bindend studieadvies (BSA) n.a.v. Niveaumeting in 2020 als het BSA niet in 2022 is gedaan.

– Certificaat 01-01-2022 tot 31-12-2026:
Eventueel bindend studieadvies (BSA) n.a.v. Niveaumeting Theorie in 2022.
Geen BSA gekregen? Dan zijn er in 2023 geen verplichtingen vanuit VastgoedCert

– Certificaat 01-01-2023 tot 31-12-2027: Niveaumeting Theorie (jaar 1)

Weet u niet in welk onderdeel u zit? Gebruik de website van VastgoedCert om uzelf op te zoeken. U ziet informatie m.b.t. uw certificaat. Voorbeeld:

Een certificaat als in bovenstaand voorbeeld impliceert dat u per 01-01-2024 een nieuw certificaat krijgt en dus nog valt onder de hercertificering ‘oude stijl’.

Permanente educatie NRVT 2023

Ook in 2023 geldt voor alle Kamers een minimum aantal te behalen PE-punten. De studiepunten zijn verdeeld in een verplicht deel, een facultatief deel en de vrije ruimte/activiteiten. Hierbij is net als in voorgaande jaren één lesuur één studiepunt.

VerplichtFacultatiefVrijTotaal
Wonen6 punten (uren)9 punten (uren)5 punten (uren)20 punten (uren)
Bedrijfsmatig Vastgoed3 punten (uren)12 punten (uren)5 punten (uren)20 punten (uren)
Landelijk Vastgoed6 punten (uren)9 punten (uren)5 punten (uren)20 punten (uren)
WOZ6 punten (uren)9 punten (uren)5 punten (uren)20 punten (uren)
Vakgroep modelmatig waarderen6 punten (uren)--6 punten (uren)

Voor 2023 geldt een minimale vereiste van 20 PE-punten per Kamer. Bent u in meerdere Kamers geregistreerd dan komen daar per registratie 6 PE-punten bij.

Aantal kamersVerplicht + FacultatiefVrijTotaal
115 punten5 punten20 punten
221 punten5 punten26 punten
327 punten5 punten32 punten
433 punten5 punten38 punten
Vakgroep modelmatig waarderen+ 6 punten-+ 6 punten

Naast het feit dat de taxateur de verplichte punten dient te halen middels cursussen heeft het NRVT in 2023 ook een e-learning verplicht gesteld.

Het NRVT schrijft het volgende:
Het onderwerp Onafhankelijkheid en Objectiviteit blijft belangrijk en komt ook in 2023 terug voor alle Register-Taxateurs, maar wel in een andere vorm. Aan opleiders is gevraagd om een e-learning te ontwikkelen van plusminus 1 uur waarin dit onderwerp middels filmpjes en dilemma’s wordt behandeld. De e-learning telt voor alle Kamers mee voor 1 PE-punt.

Van der Burgt Opleidingen zal deze e-learning dan ook meenemen in een op maat gemaakt programma.

Punten meenemen uit een vorig jaar?

Als u meer facultatieve PE-punten heeft behaald dan nodig, mag u maximaal 6 punten meenemen naar het volgende jaar. Als u dat overschot het jaar erna niet nodig heeft, blijft het staan totdat u het wel kunt inzetten.

Persoonlijk Educatietraject

Uiteraard kunnen onze medewerkers u bijstaan met het maken van een gepersonaliseerd educatietraject.
Vul  het formulier hieronder in om een gepersonaliseerd educatietraject aan te vragen op een locatie bij u in de buurt.

=