Educatieverplichting Makelaars/Taxateurs 2024

De makelaar/taxateur dient ook in 2024 de nodige studiepunten te halen in het kader van de permanente educatie VastgoedCert en/of NRVT.

Van der Burgt Opleidingen maakt het makkelijk voor u!

VastgoedCert 2024 – Oude stijl of nieuwe stijl?

Per 1 januari 2020 heeft VastgoedCert het hercertificeringssysteem veranderd. De nieuwe methode is van toepassing op de makelaars die op of ná 1 januari 2020 een nieuw certificaat hebben ontvangen.  De leden waarvan er nog geen vernieuwing van één of meer certificaten zal zijn per 1 januari 2024 blijft bij de hercertificering zoals u gewend bent, de ‘oude stijl’.

Klik HIER voor een infographic van de hercertificering VastgoedCert ‘nieuwe stijl’.

De hercertificering voor VastgoedCert is als volgt opgedeeld:
– Certificaat 01-01-2020 tot 31-12-2024: Eventueel bindend studieadvies (BSA) n.a.v. Niveaumeting Vakvaardigheden in 2022.
Geen BSA gekregen? Dan zijn er in 2024 geen verplichtingen vanuit VastgoedCert

– Certificaat 01-01-2021 tot 31-12-2025:Eventueel bindend studieadvies (BSA) n.a.v. Niveaumeting Vakvaardigheden in 2023.
Geen BSA gekregen? Dan zijn er in 2024 geen verplichtingen vanuit VastgoedCert

– Certificaat 01-01-2022 tot 31-12-2026:
Niveaumeting Vakvaardigheden (jaar 3)
Daarnaast een eventueel bindend studieadvies (BSA) n.a.v. Niveaumeting in 2022 als het BSA niet in 2023 is gedaan.

– Certificaat 01-01-2023 tot 31-12-2027: Eventueel bindend studieadvies (BSA) n.a.v. Niveaumeting Theorie in 2023.
Geen BSA gekregen? Dan zijn er in 2024 geen verplichtingen vanuit VastgoedCert

– Certificaat 01-01-2024 tot 31-12-2028: Niveaumeting Theorie (jaar 1)

Weet u niet in welk onderdeel u zit? Gebruik de website van VastgoedCert om uzelf op te zoeken. U ziet informatie m.b.t. uw certificaat. Voorbeeld:

Een certificaat als in bovenstaand voorbeeld impliceert dat u per 01-01-2024 een nieuw certificaat krijgt en dus valt onder de hercertificering ‘nieuwe stijl’.

Permanente educatie NRVT 2024

Ook in 2024 geldt voor alle Kamers een minimum aantal te behalen PE-punten. De studiepunten zijn verdeeld in een verplicht deel, een facultatief deel en de vrije ruimte/activiteiten. Hierbij is net als in voorgaande jaren één lesuur één studiepunt.

VerplichtFacultatiefVrijTotaal
Wonen7 Punten8 punten5 punten20 punten
Bedrijfsmatig Vastgoed7 Punten8 punten5 punten20 punten
Landelijk Vastgoed7 Punten8 punten5 punten20 punten
WOZ7 Punten8 punten5 punten20 punten
Vakgroep modelmatig waarderen6 punten--6 punten

Voor 2024 geldt een minimale vereiste van 20 PE-punten per Kamer. Bent u in meerdere Kamers geregistreerd dan komen daar per registratie 6 PE-punten bij.

Aantal kamersVerplicht + FacultatiefVrijTotaal
115 punten5 punten20 punten
221 punten5 punten26 punten
327 punten5 punten32 punten
433 punten5 punten38 punten
Vakgroep modelmatig waarderen+ 6 punten-+ 6 punten

Naast het feit dat de taxateur de verplichte punten dient te halen middels cursussen heeft het NRVT in 2024 ook een e-learning verplicht gesteld.

Meer informatie met betrekking tot de verplichte e-learning vindt u HIER.

Nascholing ARMT / KRMT

Van oudsher dient u als Assistent- of Kandidaat Register Makelaar de nodige nascholing te doen per zgn. Periode. De ARMT’er dient één dag te doen, de KRMT’er dient twee dagen te doen. De start- en einddatum van uw Periode vielen altijd samen met de datum waarop u in eerste instantie bent ingeschreven. Hierdoor hadden alle ARMT”ers en/of KRMT’ers een andere looptijd van de Periode. Er is een overgangsregeling vastgesteld om de registratieperiodes gelijk te trekken naar kalenderjaren. Vanaf 1 januari 2024 gaat dan ook de Nascholing 2024 van start. Voordat u kunt beginnen aan de Nascholing 2024 dient u wél nog Periode 12 af te ronden. Hieronder een overzicht van de overgangsregeling:

Dit houdt in dat Periode 11 uiterlijk op 31 december 2023 moet zijn afgerond.
Om Periode 12 af te ronden hebt u tot 31 december 2024 de tijd echter dient u rekening te houden met het feit dat ook de Nascholing 2024 in datzelfde jaar moet worden afgerond. In het ‘slechtste’ geval dient u dan ook vier cursusdagen te doen in 2024.

Nascholing Periode 12

Om te voldoen aan de nascholingseisen voor Periode 12 is het de bedoeling dat u vóór 31.12.2024 één (ARMT) of twee (KRMT) van de onderstaande cursusdagen volgt:

  1. Alternatieve biedvormen & transparantie
  2. Verduurzaming in de praktijk
  3. Huurrecht woonruimte & bestrijding wiet, wapens en woonfraude
  4. Nieuwbouw: de optimale klantreis
  5. Doorgroeien naar Register-Makelaar
  6. Actualiteitentoets periode 12

Deze cursussen zijn alleen via SVM NIVO te volgen. Voor inhoudelijke informatie of om aan te melden verwijzen we u graag naar SVM NIVO.

Nascholing 2024

Zodra de nascholing voor Periode 12 is afgerond gaat u in 2024 over naar het nieuwe systeem van nascholing per kalenderjaar: Nascholing 2024.

De grootste verschillen voor u zijn de volgende:
– De nascholingsperiode loopt vanaf 1 januari 2024 per kalenderjaar.
– U hoeft niet meer verplicht een cursus bij SVM NIVO af te nemen.
– ARMT: Per jaar dient u één verplichte dag cursus te volgen.
– KRMT: Per jaar dient u één verplichte dag cursus te volgen en één facultatieve dag.

Al met al dient u binnen het nieuwe systeem van nascholing nog altijd evenveel cursussen te doen als u gewend bent. Van deze cursus(sen) zal VastgoedCert de onderwerpen voor één verplichte actualiteitendag kenbaar maken aan de opleiders. Voor 2024 hebben we van deze verplichte onderwerpen dan ook een interactieve cursusdag gemaakt.

Naast de verplichte actualiteitendag dient de Kandidaat Makelaar een facultatieve dag te doen. Voor 2024 hebben we voor het facultatieve deel een tweetal cursussen ontwikkeld: De cursussen ‘Rondom de Koop XIX’ en ‘Toekomst van de makelaardij’.

Voor meer informatie aangaande de mogelijkheden voor uw nascholing verwijs ik u naar ons cursusoverzicht.

Persoonlijk Educatietraject

Uiteraard kunnen onze medewerkers u bijstaan met het maken van een gepersonaliseerd educatietraject.
Vul  het formulier hieronder in om een gepersonaliseerd educatietraject aan te vragen op een locatie bij u in de buurt.

=