Educatieverplichting Makelaars-Taxateurs 2019

De makelaar/taxateur dient ook in 2019 de nodige studiepunten te halen in het kader van de permanente educatie VastgoedCert en/of NRVT.

Van der Burgt Opleidingen maakt het makkelijk voor u!

De educatieverplichtingen voor 2019 op een rijtje waarbij één studieuur gelijk staat aan één studiepunt.

 WonenBVLVWOZ
VastgoedCert - Makelaars12 uur12 uur12 uurnvt
NRVT - Taxateurs20 uur20 uur20 uur20 uur

In 2019 geldt voor alle Kamers een minimum aantal te behalen PE-punten van 20 punten. De studiepunten zijn verdeeld in een verplicht deel, een facultatief deel en de vrije ruimte/activiteiten. De verdeling is als volgt:

I.    verplicht: 6 punten per Kamer
II.   facultatief*: 9 punten
III.  vrije ruimte*: 5 punten

* Wanneer u in meer dan één Kamer bent ingeschreven, gelden de 9 punten facultatief en de 5 punten vrije ruimte voor alle Kamers. U kunt een facultatieve cursus en het vrije deel dus voor meerdere kamers gebruiken.

 VerplichtFacultatiefVrijTotaal
Wonen6 punten (uren)9 punten (uren)5 punten (uren)20 punten (uren)
Bedrijfsmatig Vastgoed6 punten (uren)9 punten (uren)5 punten (uren)20 punten (uren)
Landelijk Vastgoed6 punten (uren)9 punten (uren)5 punten (uren)20 punten (uren)
WOZ6 punten (uren)9 punten (uren)5 punten (uren)20 punten (uren)
WERKKAMERS
1 Werkkamer69520
2 Werkkamers6+69526
3 Werkkamers6+6+69532
4 Werkkamers6+6+6+69538

De 12 studiepunten voor VastgoedCert zijn als volgt verdeeld

 WonenBVLVWOZ
Verplicht6 punten (uren)6 punten (uren)6 punten (uren)6 punten (uren)
Keuzemogelijkheid6 punten (uren)6 punten (uren)6 punten (uren)6 punten (uren)

Verplichte onderdelen

In het overzicht is te zien dat er per kamer voor zowel VastgoedCert als NRVT een verplicht onderdeel (goed voor 6 punten) is in 2019:

NRVT:

 • Wonen: Tuchtuitspraken en dilemma’s Wonen (3 PE punten) en Waarderen woningen in verhuurde staat (3 PE punten)
 • BV: Tuchtuitspraken en dilemma’s Wonen (3 PE punten) en Energielabel en energietransitie (3 PE punten)
 • LV: Tuchtuitspraken en dilemma’s LV (3 PE punten) en Fiscale actualiteiten (3 PE punten)
 • WOZ: WOZ actualiteitendag (6 PE punten)

VastgoedCert:

 • Wonen: Maken en presenteren van een verkoopplan (3 PE punten) en Ethiek en aansprakelijkheid (3 PE punten)
 • BV: Aansprakelijkheid en tuchtrecht (3 PE punten) én Energielabel en energietransitie (3 PE punten)
 • LV: Actualiteiten LV 2019 (6 PE punten)

Alle punten behalen in één programma

De educatieverplichting in 2019 ligt aan het feit bij welke registers u bent ingeschreven. Indien u alleen bij VastgoedCert Wonen bent ingeschreven is uw educatielast lager dan wanneer u bent ingeschreven bij VastgoedCert én NRVT voor zowel de kamers Wonen én BV. Hieronder ziet u een aantal mogelijkheden welke voor u van toepassing kunnen zijn.

U bent alléén ingeschreven bij VastgoedCert Wonen. In 2019 dient u de volgende studiepunten te behalen:

 • 6 studiepunten verplicht Wonen
 • 6 studiepunten facultatief Wonen

Middels het volgen van de volgende cursussen behaalt u in 2019 de benodigde studiepunten voor de permanente educatie VastgoedCert Wonen:

Cursus VastgoedCert Verplicht Wonen:
Maken en presenteren van een verkoopplan (3 PE punten verplicht Wonen)
Ethiek en aansprakelijkheid (3 PE punten verplicht Wonen)

Cursus Rondom de Koop XV
(6 PE punten facultatief Wonen)

U bent alléén ingeschreven bij NRVT Wonen. In 2019 dient u de volgende studiepunten te behalen:

 • 6 studiepunten verplicht Wonen
 • 9 studiepunten facultatief Wonen
 • 5 studiepunten vrije deel/activiteiten

Middels het volgen van de volgende cursussen behaalt u in 2019 de benodigde studiepunten voor de permanente educatie NRVT Wonen:

Cursus NRVT verplicht Wonen:
Tuchtuitspraken en dilemma’s Wonen (3 PE punten verplicht Wonen)
Waarderen van woningen in verhuurde staat (3 PE punten verplicht Wonen)

Cursus VastgoedCert Verplicht Wonen:
Maken en presenteren van een verkoopplan (3 PE punten vrije deel/activiteiten)
Ethiek en aansprakelijkheid (3 PE punten facultatief Wonen)

Cursus Rondom de Koop XV
(6 PE punten facultatief Wonen)

Cursus Rondom de Overgang ‘19/’20
(3 PE punten vrije deel/activiteiten)

Met het volgen van deze cursussen worden de volgende punten behaald:

 • 6 punten verplicht Wonen
 • 9 punten facultatief
 • 6 punten vrije deel

U bent ingeschreven bij zowel VastgoedCert Wonen als NRVT Wonen. In 2019 dient u de volgende studiepunten te behalen:

NRVT Wonen:

 • 6 studiepunten verplicht Wonen
 • 9 studiepunten facultatief Wonen
 • 5 studiepunten vrije deel/activiteiten

VastgoedCert Wonen

 • 6 studiepunten verplicht Wonen
 • 6 studiepunten facultatief Wonen

Middels het volgen van de volgende cursussen behaalt u in 2019 de benodigde studiepunten voor de permanente educatie voor zowel VastgoedCert Wonen als NRVT Wonen:

Cursus VastgoedCert Verplicht Wonen:
Maken en presenteren van een verkoopplan (3 PE punten verplicht VastgoedCert Wonen en 3 PE punten vrije deel/activiteiten NRVT Wonen)
Ethiek en aansprakelijkheid (3 PE punten verplicht VastgoedCert Wonen en 3 PE punten facultatief NRVT Wonen)

Cursus Rondom de Koop XV
(6 PE punten facultatief VastgoedCert Wonen en 6 PE punten facultatief NRVT Wonen)

Cursus NRVT verplicht Wonen:
Tuchtuitspraken en dilemma’s Wonen (3 PE punten verplicht NRVT Wonen)
Waarderen van woningen in verhuurde staat (3 PE punten verplicht NRVT Wonen)

Cursus Rondom de Overgang ‘19/’20
(3 PE punten NRVT vrije deel/activiteiten)

Met het volgen van deze cursussen worden de volgende punten behaald voor NRVT Wonen:

 • 6 punten verplicht Wonen
 • 9 punten facultatief
 • 6 punten vrije deel

Tevens worden de 12 benodigde punten voor VastgoedCert Wonen (6 verplicht en 6 facultatief) behaald.

U bent ingeschreven bij VastgoedCert Wonen, NRVT Wonen, VastgoedCert BV én/of NRVT BV. In 2019 dient u de volgende studiepunten te behalen:

NRVT:

 • 6 studiepunten verplicht BV
 • 6 studiepunten verplicht Wonen
 • 9 studiepunten facultatief
 • 5 studiepunten vrije deel/activiteiten

VastgoedCert

 • 6 studiepunten verplicht BV
 • 6 studiepunten verplicht Wonen
 • 6 studiepunten facultatief

Middels het volgen van de volgende cursussen behaalt u in 2019 de benodigde studiepunten voor de permanente educatie VastgoedCert Wonen:

Cursus VastgoedCert Verplicht Wonen
Maken en presenteren van een verkoopplan (3 PE punten verplicht VastgoedCert Wonen en 3 PE punten vrije deel/activiteiten NRVT)
Ethiek en aansprakelijkheid (3 PE punten verplicht VastgoedCert Wonen en 3 PE punten facultatief NRVT)

Cursus Rondom de Koop XV
(6 PE punten facultatief VastgoedCert en 6 PE punten facultatief NRVT)

Cursus NRVT verplicht Wonen
Tuchtuitspraken en dilemma’s Wonen (3 PE punten verplicht NRVT Wonen én 3 PE punten verplicht NRVT BV)
Waarderen van woningen in verhuurde staat (3 PE punten verplicht NRVT Wonen)

Cursus Bedrijfsvastgoed 2019
Energielabel en energietransitie (3 PE punten verplicht VastgoedCert BV én 3 PE punten verplicht NRVT BV)
Aansprakelijkheid en tuchtrecht (3 PE punten verplicht VastgoedCert BV én 3 PE punten facultatief NRVT BV)

Cursus Rondom de Overgang ‘19/’20
(3 PE punten NRVT vrije deel/activiteiten)

Met het volgen van deze cursussen worden de volgende punten behaald voor NRVT:

 • 6 punten verplicht BV
 • 6 punten verplicht Wonen
 • 9 punten facultatief
 • 6 punten vrije deel

Voor VastgoedCert worden de benodigde 18 punten (6 verplicht Wonen, 6 verplicht BV en 6 facultatief) behaald.

U bent ingeschreven bij zowel VastgoedCert BV als NRVT BV. In 2019 dient u de volgende studiepunten te behalen:

NRVT BV:

 • 6 studiepunten verplicht BV
 • 9 studiepunten facultatief BV
 • 5 studiepunten vrije deel/activiteiten

VastgoedCert BV

 • 6 studiepunten verplicht BV
 • 6 studiepunten facultatief BV

Middels het volgen van de volgende cursussen behaalt u in 2019 de benodigde studiepunten voor de permanente educatie voor zowel VastgoedCert BV als NRVT BV:

Cursus Rondom de Koop XV
(6 PE punten facultatief VastgoedCert BV en 6 PE punten facultatief NRVT BV)

Cursus Bedrijfsvastgoed 2019
Energielabel en energietransitie (3 PE punten verplicht VastgoedCert BV én 3 PE punten verplicht NRVT BV)
Aansprakelijkheid en tuchtrecht (3 PE punten verplicht VastgoedCert BV én 3 PE punten facultatief NRVT BV)

Cursus verplicht NRVT
halve dag, onderdeel Tuchtuitspraken en dilemma’s (3 PE punten verplicht NRVT BV)

Cursus Rondom de Overgang ‘19/’20
(3 PE punten NRVT vrije deel/activiteiten)

Met het volgen van deze cursussen worden de volgende punten behaald voor NRVT Bedrijfsmatig Vastgoed:

 • 6 punten verplicht BV
 • 9 punten facultatief
 • 3 punten vrije deel

De laatste 2 missende punten vallen in het vrije deel/activiteiten. Op de website van het NRVT vindt u voorbeelden van activiteiten waarmee u de laatste punten kunt behalen.

Voor VastgoedCert BV worden de benodigde 12 punten (6 verplicht en 6 facultatief) behaald.

Persoonlijk Educatietraject

Uiteraard kunnen onze medewerkers u bijstaan met het maken van een gepersonaliseerd educatietraject.
Vul  het formulier hieronder in om een gepersonaliseerd educatietraject aan te vragen op een locatie bij u in de buurt.