Educatieverplichting Makelaars/Taxateurs 2022

De makelaar/taxateur dient ook in 2022 de nodige studiepunten te halen in het kader van de permanente educatie VastgoedCert en/of NRVT.

Van der Burgt Opleidingen maakt het makkelijk voor u!

PERSOONLIJK EDUCATIETRAJECT

VastgoedCert wijzigt haar hercertificeringssysteem

Per 1 januari 2020 heeft VastgoedCert het hercertificeringssysteem veranderd. De nieuwe methode is van toepassing op de makelaars die op of ná 1 januari 2020 een nieuw certificaat hebben ontvangen.  De leden waarvan er nog geen vernieuwing van één of meer certificaten zal zijn per 1 januari 2022 blijft bij de hercertificering zoals u gewend bent, de ‘oude stijl’.

Klik HIER voor een infographic van de hercertificering VastgoedCert ‘nieuwe stijl’.

De hercertificering voor VastgoedCert is als volgt opgedeeld:
– Certificaat 01-01-2018 tot 31-12-2022: ‘oude stijl’ => 12 punten (6 verplicht en 6 facultatief)

– Certificaat 01-01-2019 tot 31-12-2023: ‘oude stijl’ => 12 punten (6 verplicht en 6 facultatief)


– Certificaat 01-01-2020 tot 31-12-2024: Niveaumeting Vakvaardigheden (jaar 3)
eventueel bindend studieadvies (BSA) n.a.v. Niveaumeting in 2020 als het BSA niet in 2021 is gedaan.


– Certificaat 01-01-2021 tot 31-12-2025: Geen verplichtingen
eventueel bindend studieadvies (BSA) n.a.v. Niveaumeting in 2021.


– Certificaat 01-01-2022 tot 31-12-2026: Niveaumeting Theorie (jaar 1)

Weet u niet in welk onderdeel u zit? Gebruik de website van VastgoedCert om uzelf op te zoeken. U ziet informatie m.b.t. uw certificaat. Voorbeeld:

Een certificaat als in bovenstaand voorbeeld impliceert dat u per 01-01-2024 een nieuw certificaat krijgt en dus nog valt onder de hercertificering ‘oude stijl’.

Hercertificering VastgoedCert ‘oude stijl’
In het ‘oude’ systeem van de hercertificering voor VastgoedCert dienen de leden verplicht deel te nemen aan het hercertificeringsprogramma. In een periode van 5 jaar (duur van een certificaat) dient men in totaal 48 punten (24 verplicht en 24 facultatief) te behalen. Er is in principe nog steeds ruimte voor een pauzejaar.

Met uitzondering van het pauzejaar dienen jaarlijks 6 punten met verplichte cursussen te worden behaald. Daarnaast kunnen facultatieve punten worden behaald, waarvoor een keuze kan worden gemaakt uit alle door VastgoedCert goedgekeurde cursussen. Het behalen van de facultatieve punten mag naar eigen inzicht over de vijfjarige certificatieperiode worden verspreid.

Iedere Kamer (Wonen, BV en LAV) van VastgoedCert heeft een verplicht onderdeel voor 2022, zoals hieronder weergegeven:

Actualiteiten Wonen:
– Burenrecht / erfdienstbaarheden en ethiek
– Ethiek, morele dilemma’s en tucht

Actualiteiten Bedrijfsmatig Vastgoed:
– Omgevingswet
– Juridische actualiteiten en ethiek

Actualiteiten Landelijk Vastgoed:
– Stikstofregelgeving aan de hand van casuïstiek
– Bodemverontreiniging

Naast de verplichte onderdelen zal VastgoedCert ook cursussen goedkeuren welke facultatieve punten zullen opleveren, zoals de cursus Rondom de Koop XVII.

Hercertificering VastgoedCert ‘nieuwe stijl 2020’
De makelaar die per 01-01-2020 een nieuw certificaat heeft gekregen diende in 2020 de Niveaumeting te doen.

Indien u bent geslaagd hebt u in het kader van de hercertificering geen verplichte cursussen hoeven doen voor VastgoedCert in 2021.
Indien u bent gezakt hebt u van VastgoedCert een Bindend Studieadvies (BSA) gekregen voor 2021 en/of 2022. Indien u in 2021 het BSA nog niet hebt opgevolgd dan dient u dit te doen in 2022.

Het jaar 2022 is het derde jaar van het huidige certificaat. Dit houdt in dat de makelaar met een certificaat met startdatum 01-01-2020 in 2022 de Niveaumeting Vakvaardigheden dient te doen. De onderwerpen van de Niveaumeting Vakvaardigheden (Jaar 3) zijn als volgt:

Wonen
– Het maken van een Verkoopprijsindicatie (VPI rapport volgens format)
– Het voeren van een gesprek (via digitale gesprekssimulatie)
– Reactie geven op concrete praktijksituaties (‘Situational Judgement Test’)

BV
– Het maken van een Broker’s Opinion of Value (BOV rapport volgens format)
– Het voeren van een gesprek (via digitale gesprekssimulatie)
– Reactie geven op concrete praktijksituaties (‘Situational Judgement Test’)

LAV
– Het maken van een Verkoopprijsindicatie (VPI rapport volgens format)
– Het voeren van een gesprek (via digitale gesprekssimulatie)
– Reactie geven op concrete praktijksituaties (‘Situational Judgement Test’)

Dit kunt u alleen via SVM NIVO doen. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van SVM NIVO.

Hercertificering VastgoedCert ‘nieuwe stijl 2021’
De makelaar die per 01-01-2021 een nieuw certificaat heeft gekregen diende in 2021 de Niveaumeting te doen.

Indien u bent geslaagd hoeft u in het kader van de hercertificering geen verplichte cursussen te doen voor VastgoedCert in 2022.

Indien u bent gezakt voor één of meer onderdelen krijgt u een Bindend Studieadvies (BSA) vanuit VastgoedCert. U hebt de jaren 2022 en 2023 de tijd om dit BSA op te volgen.

Hercertificering VastgoedCert ‘nieuwe stijl 2022’
Uw certificaat is per 01-01-2022 vernieuwd. Dit houdt in dat u verplicht de Niveaumeting dient te doen. Dit kunt u alleen via SVM NIVO doen. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van SVM NIVO.
Indien deze Niveaumeting niet voldoende wordt afgerond kunt u er voor kiezen deze te herkansen. Indien de Niveaumeting uiteindelijk niet met een voldoende wordt afgerond volgt een Bindend Studieadvies (BSA). Bij het niet opvolgen van dit BSA is een (tijdelijke) uitschrijving uit het register mogelijk.

De Niveaumetingen zijn gebaseerd op de volgende leerresultaten en toetstermen:
Wonen 2022
Bedrijfsmatig Vastgoed 2022
Landelijk Vastgoed 2022

Ter voorbereiding op deze Niveaumeting heeft Van der Burgt Opleidingen een examentraining ontwikkeld. Meer informatie over deze examentraining vindt u HIER.

LET OP!
Aangezien u gaat hercertificeren is het de bedoeling dat u per 01-01-2025 weer een nieuw certificaat zal ontvangen. U gaat dan weer op voor een nieuwe ronde hercertificering. In het eerste jaar van het nieuwe certificaat zal u een nieuwe Niveaumeting moeten gaan doen. Deze Niveaumeting behelst de actualiteiten over de jaren 2021, 2022, 2023 én 2024. Ondanks dat het voor u geen verplicht onderdeel is voor de hercertificering adviseren wij u wél de cursus actualiteiten VastgoedCert in genoemde jaren te volgen. Op deze manier bent u zo goed mogelijk voorbereid op de Niveaumeting 2025.

Permanente educatie NRVT 2022

Ook in 2022 geldt voor alle Kamers een minimum aantal te behalen PE-punten. De studiepunten zijn verdeeld in een verplicht deel, een facultatief deel en de vrije ruimte/activiteiten. Hierbij is net als in voorgaande jaren één lesuur één studiepunt.

Hieronder vindt u een overzicht van de puntentelling in 2022 bij inschrijving in één of meerdere kamer(s):

Alle punten behalen in één programma

De educatieverplichting in 2022 is maatwerk, nog meer dan voorgaande jaren. Wat uw PE-verplichting is ligt aan meerdere factoren.

De mogelijkheden voor VastgoedCert (Wonen, Bedrijfsvastgoed en/of Landelijk Vastgoed):

 • VastgoedCert ‘oude stijl’:
  Uw hebt één of meer certificaten waarbij de certificaten per 01-01-2018 of 01-01-2019 zijn vernieuwd.
 • VastgoedCert ‘nieuwe stijl 2020’:
  U hebt één of meer certificaten waarbij minimaal één van de certificaten per 01-01-2020 is vernieuwd.
 • VastgoedCert ‘nieuwe stijl 2021’:
  U hebt één of meer certificaten waarbij minimaal één van uw certificaten per 01-01-2021 is vernieuwd.
 • VastgoedCert ‘nieuwe stijl 2022’:
  U hebt één of meer certificaten waarbij minimaal één van uw certificaten per 01-01-2022 is vernieuwd.

Voor meer informatie m.b.t. de zgn. ‘oude’ of ‘nieuwe’ stijl verwijs ik u naar bovenaan deze pagina.

De mogelijkheden voor NRVT:

 • U staat ingeschreven in één Kamer:
  – NRVT Wonen
  – NRVT BV
  – NRVT LV
  – NRVT WOZ
 • U staat ingeschreven in twee Kamers:
  – NRVT Wonen én BV
  – NRVT Wonen én LV
  – NRVT Wonen én WOZ
  – NRVT BV én LV
  – NRVT BV én WOZ
  – NRVT LV én WOZ
 • U staat ingeschreven in drie Kamers:
  – NRVT Wonen, BV én LV
  – NRVT Wonen, BV én WOZ
  – NRVT BV, LV én WOZ
 • U staat ingeschreven in vier Kamers:
  – NRVT Wonen, BV, LV én WOZ

Hieronder vindt u voor de meest voorkomende situaties een samenvatting van de volledige PE-verplichtingen. Staat uw situatie hier niet bij? Neem dan contact op met ons via onderstaand formulier (Persoonlijk Educatietraject) en wij verzorgen voor u een passend studieadvies.

Een registratie in het KRMT register heeft steeds een looptijd van maximaal 12 maanden. Na die twaalf maanden zal gecontroleerd worden of de ingeschrevene aan de hercertificeringseis heeft voldaan. Indien dit het geval is, wordt de registratie weer met 12 maanden verlengd. Let op: het betreft geen kalenderjaar, maar 12 maanden. Dus voor iedereen die is opgenomen in het register, is het moment waarop wordt getoetst of er aan de hercertificeringverplichting is voldaan, verschillend.

Hercertificering voor de KRMT’er: de KRMT’er dient minimaal twee dagen per 12 maanden een hercertificeringsbijeenkomst te volgen.
Vanuit SVM NIVO dient u twee dagen cursus te volgen in het kader van uw hercertificering KRMT Periode 10 en/of Periode 11. Voor één van de twee verplichte dagen kunt u bij Van der Burgt Opleidingen de volgende cursus volgen als alternatief:
– Cursus actualiteiten VastgoedCert Wonen 2022 (verplicht)
LET OP!
Na het volgen van de cursus dient  u binnen 30 dagen een getekende toestemmingsverklaring in te dienen bij SVM NIVO. Indien dit niet binnen 30 dagen wordt gedaan zal SVM NIVO uw deelname afkeuren en dient u de cursus opnieuw te doen!
Genoemd formulier wordt bij uw deelname door Van der Burgt Opleidingen toegestuurd.

U bent alleen ingeschreven bij VastgoedCert (makelaarsregister) en niet bij het NRVT (taxateursregister)

Certificaat 01-01-2018 tot 31-12-2022: ‘oude stijl’ => 12 punten (6 verplicht en 6 facultatief)
Certificaat 01-01-2019 tot 31-12-2023: ‘oude stijl’ => 12 punten (6 verplicht en 6 facultatief)

Middels het volgen van de volgende cursussen behaalt u in 2021 de benodigde studiepunten voor de permanente educatie VastgoedCert Wonen:

1- Cursus VastgoedCert Verplicht Wonen 2022 (6 punten verplicht deel Wonen)
2- Cursus Rondom de Koop XVII (6 punten facultatief deel Wonen)

Middels het volgen van de volgende cursussen behaalt u in 2021 de benodigde studiepunten voor de permanente educatie VastgoedCert BV:

1- Cursus Bedrijfsvastgoed 2022 (6 punten verplicht deel BV)
2- Cursus Rondom de Koop XVII (6 punten facultatief deel BV)

Hoe weet ik de looptijd van mijn certificaat?

U kunt uzelf opzoeken bij ‘Vind een prof’ op de website van VastgoedCert. Door daar vervolgens op uw naam te klikken, komt naast uw adresgegevens ook de looptijd(en) van uw certificaten tevoorschijn. Uiteraard is deze informatie ook te vinden door in te loggen op het Extranet van VastgoedCert.

U bent alleen ingeschreven bij VastgoedCert (makelaarsregister) en niet bij het NRVT (taxateursregister).

Certificaat 01-01-2020 tot 31-12-2024: Niveaumeting Vakvaardigheden (jaar 3) en eventueel bindend studieadvies (BSA) n.a.v. Niveaumeting in 2020 als het BSA niet in 2021 is gedaan.

Indien u bent gezakt voor één of meer onderdelen van uw NIveaumeting in 2020 hebt u een Bindend Studieadvies (BSA) gekregen. U hebt de jaren 2021 en 2022 de tijd om dit BSA op te volgen.

Voor meer informatie over uw BSA vindt u op onze website Bindend Studieadvies VastgoedCert

Het jaar 2022 is het derde jaar van het huidige certificaat. Dit houdt in dat de makelaar met een certificaat met startdatum 01-01-2020 in 2022 de Niveaumeting Vakvaardigheden (jaar 3) dient te doen. De onderwerpen van de Niveaumeting Vakvaardigheden (Jaar 3) zijn als volgt:

Wonen
– Het maken van een Verkoopprijsindicatie (VPI rapport volgens format)
– Het voeren van een gesprek (via digitale gesprekssimulatie)
– Reactie geven op concrete praktijksituaties (‘Situational Judgement Test’)

BV
– Het maken van een Broker’s Opinion of Value (BOV rapport volgens format)
– Het voeren van een gesprek (via digitale gesprekssimulatie)
– Reactie geven op concrete praktijksituaties (‘Situational Judgement Test’)

LAV
– Het maken van een Verkoopprijsindicatie (VPI rapport volgens format)
– Het voeren van een gesprek (via digitale gesprekssimulatie)
– Reactie geven op concrete praktijksituaties (‘Situational Judgement Test’)

Dit kunt u alleen via SVM NIVO doen. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van SVM NIVO.

Voor meer informatie vindt u HIER een infographic van de hercertificering VastgoedCert ‘nieuwe stijl’.

U bent alleen ingeschreven bij VastgoedCert en niet bij het NRVT (taxateursregister).

Certificaat 01-01-2021 tot 31-12-2025: Geen verplichtingen, eventueel bindend studieadvies (BSA) n.a.v. Niveaumeting in 2021.

De makelaar die per 01-01-2021 een nieuw certificaat heeft gekregen diende in 2021 de Niveaumeting te doen.

Indien u bent geslaagd hoeft u in het kader van de hercertificering geen verplichte cursussen te doen voor VastgoedCert in 2022.

Indien u bent gezakt voor één of meer onderdelen krijgt u een Bindend Studieadvies (BSA) vanuit VastgoedCert. U hebt de jaren 2022 en 2023 de tijd om dit BSA op te volgen.

Voor meer informatie over uw BSA vindt u op onze website Bindend Studieadvies VastgoedCert

Indien u vragen hebt met betrekking tot de hercertificering ‘nieuwe stijl’ kunt u ook het onderdeel ‘Veelgestelde vragen Niveaumeting‘ op de website van VastgoedCert raadplegen.

U bent alleen ingeschreven bij VastgoedCert (makelaarsregister) en niet bij het NRVT (taxateursregister).

Certificaat 01-01-2022 tot 31-12-2026: Niveaumeting Theorie (jaar 1)

Hercertificering VastgoedCert ‘nieuwe stijl 2022’
Uw certificaat is per 01-01-2022 vernieuwd. Dit houdt in dat u verplicht de Niveaumeting dient te doen. Dit kunt u alleen via SVM NIVO doen. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van SVM NIVO.
Indien deze Niveaumeting niet voldoende wordt afgerond kunt u er voor kiezen deze te herkansen. Indien de Niveaumeting uiteindelijk niet met een voldoende wordt afgerond volgt een gericht en bindend studieadvies. Bij het niet opvolgen van dit studieadvies is een (tijdelijke) uitschrijving uit het register mogelijk.

De Niveaumetingen zijn gebaseerd op de volgende leerresultaten en toetstermen:
Wonen 2022
Bedrijfsmatig Vastgoed 2022
Landelijk Vastgoed 2022

Hoe weet ik of mijn certificaat per 01-01-2021 is vernieuwd?

U kunt uzelf opzoeken bij ‘Vind een prof’ op de website van VastgoedCert. Door daar vervolgens op uw naam te klikken, komt naast uw adresgegevens ook de looptijd(en) van uw certificaten tevoorschijn. Uiteraard is deze informatie ook te vinden door in te loggen op het Extranet van VastgoedCert.

Meerdere Kamers

Als u in meerdere kamers staat ingeschreven, raadt Van der Burgt Opleidingen u dringend aan om, zodra het eerste certificaat toe is aan een nieuwe hercertificeringsperiode, direct met al uw certificaten over te stappen naar het nieuwe hercertificeringsstelsel. Dat is voor uzelf het prettigst, maar ook voor VastgoedCert. Een en ander is ook afgestemd met de certificerende instelling Hobéon. VastgoedCert en/of Hobéon zal u te zijner tijd persoonlijk informeren hieromtrent.

Klik HIER voor een infographic van de hercertificering VastgoedCert ‘nieuwe stijl’.

Indien u vragen hebt met betrekking tot de hercertificering ‘nieuwe stijl’ kunt u ook het onderdeel ‘Veelgestelde vragen Niveaumeting‘ op de website van VastgoedCert raadplegen.

U bent alleen ingeschreven bij NRVT Wonen (taxateursregister) en niet bij het VastgoedCert (makelaarsregister).

In 2022 dient u de volgende studiepunten te behalen:

 • 6 studiepunten verplicht Wonen
 • 9 studiepunten facultatief Wonen
 • 5 studiepunten vrije deel/activiteiten
 • 20 studiepunten totaal

Middels het volgen van de volgende cursussen behaalt u in 2022 de benodigde studiepunten voor de permanente educatie NRVT Wonen:

1- Cursus NRVT Verplicht Wonen 2022 (6 punten verplicht deel Wonen)
2- Cursus Rondom de Koop XVII (6 punten facultatief deel Wonen)
3- Cursus VastgoedCert Verplicht Wonen 2022 (3 punten facultatief deel Wonen + 3 punten vrije deel)
4- Cursus Rondom de Overgang ’22/’23 (3 punten NRVT vrije deel)

U bent ingeschreven bij VastgoedCert Wonen (makelaarsregister) én bij NRVT Wonen (taxateursregister)

Certificaat VastgoedCert 01-01-2018 tot 31-12-2022: ‘oude stijl’ => 12 punten (6 verplicht en 6 facultatief)
Certificaat VastgoedCert 01-01-2019 tot 31-12-2023: ‘oude stijl’ => 12 punten (6 verplicht en 6 facultatief)

In 2022 dient u de volgende studiepunten te behalen:

NRVT Wonen:

 • 6 studiepunten verplicht Wonen
 • 9 studiepunten facultatief Wonen
 • 5 studiepunten vrije deel/activiteiten
 • 20 studiepunten totaal

VastgoedCert Wonen

 • 6 studiepunten verplicht Wonen
 • 6 studiepunten facultatief Wonen

Middels het volgen van de volgende cursussen behaalt u in 2022 de benodigde studiepunten voor de permanente educatie voor zowel VastgoedCert Wonen als NRVT Wonen:

1- Cursus NRVT Verplicht Wonen 2022 (6 punten verplicht NRVT)
2- Cursus Rondom de Koop XVII (6 punten facultatief NRVT / 6 punten facultatief VastgoedCert)
3- Cursus VastgoedCert Verplicht Wonen 2022 (3 punten facultatief NRVT + 3 punten vrije deel NRVT / 6 punten verplicht VastgoedCert)
4- Cursus Rondom de Overgang ’22/’23 (3 punten NRVT vrije deel)

Hoe weet ik de looptijd van mijn certificaat?

U kunt uzelf opzoeken bij ‘Vind een prof’ op de website van VastgoedCert. Door daar vervolgens op uw naam te klikken, komt naast uw adresgegevens ook de looptijd(en) van uw certificaten tevoorschijn. Uiteraard is deze informatie ook te vinden door in te loggen op het Extranet van VastgoedCert.

U bent ingeschreven bij VastgoedCert Wonen (makelaarsregister) én bij NRVT Wonen (taxateursregister)

Certificaat VastgoedCert 01-01-2020 tot 31-12-2024

In 2022 dient u de volgende studiepunten te behalen:

NRVT Wonen:

 • 6 studiepunten verplicht Wonen
 • 9 studiepunten facultatief Wonen
 • 5 studiepunten vrije deel/activiteiten
 • 20 studiepunten totaal

VastgoedCert 

 • Niveaumeting Vakvaardigheden (jaar 3)

Middels het volgen van de volgende cursussen behaalt u in 2022 de benodigde studiepunten voor de permanente educatie voor zowel VastgoedCert als NRVT Wonen:

1- Cursus NRVT Verplicht Wonen 2022 (6 punten verplicht NRVT)
2- Cursus Rondom de Koop XVII (6 punten facultatief NRVT)
3- Cursus VastgoedCert Verplicht Wonen 2022 (3 punten facultatief NRVT + 3 punten vrije deel NRVT)
4- Cursus Rondom de Overgang ’22/’23 (3 punten vrije deel NRVT)
5- Niveaumeting Vakvaardigheden (jaar 3) via SVM NIVO

Hoe weet ik de looptijd van mijn certificaat?

U kunt uzelf opzoeken bij ‘Vind een prof’ op de website van VastgoedCert. Door daar vervolgens op uw naam te klikken, komt naast uw adresgegevens ook de looptijd(en) van uw certificaten tevoorschijn. Uiteraard is deze informatie ook te vinden door in te loggen op het Extranet van VastgoedCert.

U bent ingeschreven bij VastgoedCert Wonen (makelaarsregister) én bij NRVT Wonen (taxateursregister)

Certificaat VastgoedCert 01-01-2021 tot 31-12-2025

In 2022 dient u de volgende studiepunten te behalen:

NRVT Wonen:

 • 6 studiepunten verplicht Wonen
 • 9 studiepunten facultatief Wonen
 • 5 studiepunten vrije deel/activiteiten
 • 20 studiepunten totaal

VastgoedCert 

Geen verplichtingen, eventueel bindend studieadvies (BSA) n.a.v. Niveaumeting in 2021. De makelaar die per 01-01-2021 een nieuw certificaat heeft gekregen diende in 2021 de Niveaumeting te doen.
Indien u bent geslaagd hoeft u in het kader van de hercertificering geen verplichte cursussen te doen voor VastgoedCert in 2022.
Indien u bent gezakt voor één of meer onderdelen krijgt u een Bindend Studieadvies (BSA) vanuit VastgoedCert. U hebt de jaren 2022 en 2023 de tijd om dit BSA op te volgen.

Voor meer informatie over uw BSA vindt u op onze website Bindend Studieadvies VastgoedCert

Middels het volgen van de volgende cursussen behaalt u in 2022 de benodigde studiepunten voor de permanente educatie voor zowel VastgoedCert als NRVT Wonen:

1- Cursus NRVT Verplicht Wonen 2022 (6 punten verplicht NRVT)
2- Cursus Rondom de Koop XVII (6 punten facultatief NRVT)
3- Cursus VastgoedCert Verplicht Wonen 2022 (3 punten facultatief NRVT + 3 punten NRVT vrije deel)
4- Cursus Rondom de Overgang ’21/’22 (3 punten NRVT vrije deel)

Indien u een BSA opvolgt in 2022 kan het zijn dat uw PE programma verandert. Onze medewerkers helpen u graag met een gepersonaliseerd educatietraject.

Hoe weet ik de looptijd van mijn certificaat?

U kunt uzelf opzoeken bij ‘Vind een prof’ op de website van VastgoedCert. Door daar vervolgens op uw naam te klikken, komt naast uw adresgegevens ook de looptijd(en) van uw certificaten tevoorschijn. Uiteraard is deze informatie ook te vinden door in te loggen op het Extranet van VastgoedCert.

U bent ingeschreven bij VastgoedCert Wonen (makelaarsregister) én bij NRVT Wonen (taxateursregister)

Certificaat VastgoedCert 01-01-2022 tot 31-12-2026

In 2022 dient u de volgende studiepunten te behalen:

NRVT Wonen:

 • 6 studiepunten verplicht Wonen
 • 9 studiepunten facultatief Wonen
 • 5 studiepunten vrije deel/activiteiten
 • 20 studiepunten totaal

VastgoedCert 

 • Niveaumeting

Middels het volgen van de volgende cursussen behaalt u in 2022 de benodigde studiepunten voor de permanente educatie voor zowel VastgoedCert als NRVT Wonen:

1- Cursus NRVT Verplicht Wonen 2022 (6 punten verplicht NRVT)
2- Cursus Rondom de Koop XVII (6 punten facultatief NRVT)
3- Cursus VastgoedCert Verplicht Wonen 2022 (3 punten facultatief NRVT + 3 punten vrije deel NRVT)
4- Cursus Rondom de Overgang ’21/’22 (3 punten vrije deel NRVT)
5- Niveaumeting via SVM NIVO => Examentraining is mogelijk via Van der Burgt Opleidingen

Hoe weet ik de looptijd van mijn certificaat?

U kunt uzelf opzoeken bij ‘Vind een prof’ op de website van VastgoedCert. Door daar vervolgens op uw naam te klikken, komt naast uw adresgegevens ook de looptijd(en) van uw certificaten tevoorschijn. Uiteraard is deze informatie ook te vinden door in te loggen op het Extranet van VastgoedCert.

Indien uw situatie er niet bij staat kunt u ons uiteraard vragen om een persoonlijk educatietraject.

Via onze website kunt een formulier invullen waarna wij u zo spoedig mogelijk benaderen met een persoonlijk educatietraject.

Uiteraard kunt u ons ook bereiken via info@vanderburgtopleidingen.nl en/of tel. 020-3581460

Persoonlijk Educatietraject

Uiteraard kunnen onze medewerkers u bijstaan met het maken van een gepersonaliseerd educatietraject.
Vul  het formulier hieronder in om een gepersonaliseerd educatietraject aan te vragen op een locatie bij u in de buurt.

=