Educatieverplichting Makelaars-Taxateurs 2020

De makelaar/taxateur dient ook in 2020 de nodige studiepunten te halen in het kader van de permanente educatie VastgoedCert en/of NRVT.

Van der Burgt Opleidingen maakt het makkelijk voor u!

VastgoedCert wijzigt vanaf 2020 haar hercertificeringssysteem

Per 1 januari 2020 wijzigt VastgoedCert het hercertificeringssysteem. Alle leden van VastgoedCert met een op 31-12-2019 aflopend certificaat starten in 2020 met dit nieuwe systeem. In 2020 zullen ongeveer 665 leden over gaan naar de hercertificering ‘nieuwe stijl’ voor VastgoedCert. De leden waarvan er nog geen vernieuwing van een of meer certificaten zal zijn per 1 januari 2020 blijft bij de hercertificering zoals u gewend bent, de ‘oude stijl’.

Hercertificering VastgoedCert ‘oude stijl’
In het huidige systeem van de hercertificering voor VastgoedCert dienen de leden verplicht deel te nemen aan het hercertificeringsprogramma. In een periode van 5 jaar (duur van een certificaat) dient men in totaal 48 punten (24 verplicht en 24 facultatief) te behalen. Er is in principe nog steeds ruimte voor een pauzejaar.

Met uitzondering van het pauzejaar dienen jaarlijks 6 punten met verplichte cursussen te worden behaald. Daarnaast kunnen facultatieve punten worden behaald, waarvoor een keuze kan worden gemaakt uit alle door VastgoedCert goedgekeurde cursussen. Het behalen van de facultatieve punten mag naar eigen inzicht over de vijfjarige certificatieperiode worden verspreid.

Iedere Kamer (Wonen, BV en LAV) van VastgoedCert heeft een verplicht onderdeel voor 2020, zoals weergegeven in onderstaande tabel:


Naast de verplichte onderdelen zal VastgoedCert ook cursussen goedkeuren welke facultatieve punten zullen opleveren. Deze cursussen zijn nog niet bekend. Medio januari zal VastgoedCert een lijst van goedgekeurde cursussen bekend maken. Deze lijst kan gedurende het kalenderjaar 2020 worden aangepast.

Hercertificering VastgoedCert ‘nieuwe stijl’
De hercertificeringsmethode van VastgoedCert gaat met ingang van 1 januari 2020 veranderen. In plaats van de plicht om studiepunten te halen, dient men een tweetal niveaumetingen af te leggen; één in het eerste jaar en één in het derde jaar van de looptijd het certificaat.  Indien u voor deze Niveaumeting een voldoende haalt, bent u vrijgesteld van het volgen van educatie. Indien deze Niveaumeting niet voldoende wordt afgerond kunt u er voor kiezen deze te herkansen. Indien de Niveaumeting uiteindelijk niet met een voldoende wordt afgerond volgt een gericht en bindend studieadvies. Bij het niet opvolgen van dit studieadvies is een (tijdelijke) uitschrijving uit het register mogelijk.

Klik HIER voor een infographic van de hercertificering VastgoedCert ‘nieuwe stijl’.

De Niveaumetingen zijn gebaseerd op de volgende leerresultaten en toetstermen:
– Wonen 2020
– Bedrijfsmatig Vastgoed 2020
Landelijk Vastgoed 2020

Permanente educatie NRVT 2020

Ook in 2020 geldt voor alle Kamers een minimum aantal te behalen PE-punten. De studiepunten zijn verdeeld in een verplicht deel, een facultatief deel en de vrije ruimte/activiteiten.

Kamer Wonen
Voor de Kamer Wonen dienen de leden 30 studiepunten in het verplicht deel te behalen in 2020. Hierbij is net als in voorgaande jaren één lesuur één studiepunt.

Kamers BV en LV
Voor de verschillende Kamers zijn verschillende eisen gesteld per Kamer. De taxateurs voor BV en LV moeten in 2020 het aantal van 20 studiepunten behalen, echter zijn er geen verplichte onderwerpen vastgesteld door het NRVT.

Kamer WOZ
Voor leden van de Kamer WOZ geldt dat men een programma van 20 punten moeten volgen waarbij de verplichte cursus á 6 uur is gevuld met de onderwerpen actualiteiten en jurisprudentie.

In onderstaande tabel vindt u de puntentelling per Kamer wanneer u bent ingeschreven in één Kamer.

 VerplichtFacultatiefVrijTotaal
Wonen30 punten (uren)0 punten (uren)0 punten (uren)30 punten (uren)
Bedrijfsmatig Vastgoed0 punten (uren)15 punten (uren)5 punten (uren)20 punten (uren)
Landelijk Vastgoed0 punten (uren)15 punten (uren)5 punten (uren)20 punten (uren)
WOZ6 punten (uren)9 punten (uren)5 punten (uren)20 punten (uren)

Inschrijving in meerdere Kamers in 2020

Indien u bent ingeschreven in meerdere Kamers dient u ook voor meerdere Kamers de nodige studiepunten te behalen. Hoe uw studieverplichting in 2020 er uit ziet bij inschrijving in meerdere Kamers vindt u HIER.

Alle punten behalen in één programma

De educatieverplichting in 2020 is meer maatwerk dan voorheen. Wat uw PE-verplichting is ligt aan meerdere factoren.

De mogelijkheden voor VastgoedCert:

 • VastgoedCert ‘nieuwe stijl’:
  U hebt één of meer certificaten waarbij minimaal één van de certificaten per 01-01-2020 wordt vernieuwd.
 • VastgoedCert ‘oude stijl’:
  Uw hebt één of meer certificaten waarbij geen van de certificaten per 01-01-2020 wordt vernieuwd.

De mogelijkheden voor NRVT:

 • U staat ingeschreven in één Kamer:
  – NRVT Wonen
  – NRVT BV
  – NRVT LV
  – NRVT WOZ
 • U staat ingeschreven in twee Kamers:
  – NRVT Wonen én BV
  – NRVT Wonen én LV
  – NRVT Wonen én WOZ
  – NRVT BV én LV
  – NRVT BV én WOZ
  – NRVT LV én WOZ
 • U staat ingeschreven in drie Kamers:
  – NRVT Wonen, BV én LV
  – NRVT Wonen, BV én WOZ
  – NRVT BV, LV én WOZ
 • U staat ingeschreven in vier Kamers:
  – NRVT Wonen, BV, LV én WOZ

Hieronder vindt u voor de meest voorkomende situaties een samenvatting van de volledige PE-verplichtingen. Staat uw situatie hier niet bij? Neem dan contact op met ons via onderstaand formulier (Persoonlijk Educatietraject) en wij verzorgen voor u een passend studieadvies.

U bent alleen ingeschreven bij VastgoedCert en niet bij het NRVT (taxateursregister).

U bent alléén ingeschreven bij VastgoedCert Wonen en uw certificaat wordt niet vernieuwd per 01-01-2020.

Hoe weet ik of mijn certificaat per 01-01-2020 wordt vernieuwd?

U kunt uzelf opzoeken bij ‘Vind een prof’ op de website van VastgoedCert. Door daar vervolgens op uw naam te klikken, komt naast uw adresgegevens ook de looptijd(en) van uw certificaten tevoorschijn. Uiteraard is deze informatie ook te vinden door in te loggen op het Extranet van VastgoedCert.

Meerdere Kamers

Als u in meerdere kamers staat ingeschreven, raadt Van der Burgt Opleidingen u dringend aan om, zodra het eerste certificaat toe is aan een nieuwe hercertificeringsperiode, direct met al uw certificaten over te stappen naar het nieuwe hercertificeringsstelsel. Dat is voor uzelf het prettigst, maar ook voor VastgoedCert. Een en ander is ook afgestemd met de certificerende instelling Hobéon. VastgoedCert en/of Hobéon zal u te zijner tijd persoonlijk informeren hieromtrent.

In 2020 wordt geen certificaat vernieuwd en u volgt dan ook de hercertificering zoals u gewend bent. In 2020 dient u de volgende studiepunten te behalen:

 • 6 studiepunten verplicht Wonen
 • 6 studiepunten facultatief Wonen

Middels het volgen van de volgende cursussen behaalt u in 2020 de benodigde studiepunten voor de permanente educatie VastgoedCert Wonen:

Cursus VastgoedCert Verplicht Wonen:
Dagdeel 1:
– Inmeten gebruiksoppervlakte (meetinstructie/NEN 2580), incl. juridische implicaties
– Gebruik (elektronische) databases (w.o. het Kadaster)
(3 punten VastgoedCert verplicht Wonen, BV én LV)

Dagdeel 2:
– Bodem- en funderingsproblematiek (met event. regionale invulling)
(3 punten VastgoedCert verplicht Wonen)

Cursus N.N.B.
(6 PE punten facultatief Wonen)

U bent alleen ingeschreven bij VastgoedCert en niet bij het NRVT (taxateursregister).
Indien u bij één of meer Kamers van VastgoedCert bent ingeschreven én één of meer van deze certificaten worden per 01-01-2020 vernieuwd dan valt u in deze groep.

Hoe weet ik of mijn certificaat per 01-01-2020 wordt vernieuwd?

U kunt uzelf opzoeken bij ‘Vind een prof’ op de website van VastgoedCert. Door daar vervolgens op uw naam te klikken, komt naast uw adresgegevens ook de looptijd(en) van uw certificaten tevoorschijn. Uiteraard is deze informatie ook te vinden door in te loggen op het Extranet van VastgoedCert.

Meerdere Kamers

Als u in meerdere kamers staat ingeschreven, raadt Van der Burgt Opleidingen u dringend aan om, zodra het eerste certificaat toe is aan een nieuwe hercertificeringsperiode, direct met al uw certificaten over te stappen naar het nieuwe hercertificeringsstelsel. Dat is voor uzelf het prettigst, maar ook voor VastgoedCert. Een en ander is ook afgestemd met de certificerende instelling Hobéon. VastgoedCert en/of Hobéon zal u te zijner tijd persoonlijk informeren hieromtrent.

Klik HIER voor een infographic van de hercertificering VastgoedCert ‘nieuwe stijl’.

Niveaumeting VastgoedCert eerste jaar
De niveaumetingen zijn gebaseerd op de volgende leerresultaten en toetstermen:
Wonen 2020
Bedrijfmatig Vastgoed 2020
Landelijk Vastgoed 2020

Ter voorbereiding op de Niveaumeting zal Van der Burgt Opleidingen voorbereidende cursussen c.q. examentrainingen aanbieden. Voor meer informatie met betrekking tot deze examentrainingen zie de pagina Examentraining.

Voor meer informatie met betrekking tot de Niveaumeting zie de pagina Niveaumeting.

Indien u vragen hebt met betrekking tot de hercertificering ‘nieuwe stijl’ kunt u ook het onderdeel ‘Veelgestelde vragen Niveaumeting‘ op de website van VastgoedCert raadplegen.

U bent alleen ingeschreven bij NRVT Wonen en niet bij het VastgoedCert (makelaarsregister).

Voor de Kamer Wonen is het PE-programma nog niet vastgesteld voor 2020. Volgens de laatste berichten zal het PE-programma 2020 voor de Kamer Wonen in zijn geheel in het teken staan van het nieuwe model taxatierapport 2021. Zodra het NRVT bekend heeft gemaakt wat de eisen zullen zijn in 2020 vindt u dit hier op onze website.

In 2020 dient u de volgende studiepunten te behalen:

 • ?? studiepunten verplicht Wonen
 • ?? studiepunten facultatief Wonen
 • ?? studiepunten vrije deel/activiteiten

Middels het volgen van de volgende cursussen behaalt u in 2020 de benodigde studiepunten voor de permanente educatie NRVT Wonen:

Programma n.n.b

Met het volgen van deze cursussen worden de volgende punten behaald:

 • ?? punten verplicht Wonen
 • ?? punten facultatief
 • ?? punten vrije deel

U bent ingeschreven bij zowel NRVT Wonen als VastgoedCert Wonen. Bij VastgoedCert Wonen wordt uw certificaat niet vernieuwd per 01-01-2020.

Hoe weet ik of mijn certificaat per 01-01-2020 wordt vernieuwd?

U kunt uzelf opzoeken bij ‘Vind een prof’ op de website van VastgoedCert. Door daar vervolgens op uw naam te klikken, komt naast uw adresgegevens ook de looptijd(en) van uw certificaten tevoorschijn. Uiteraard is deze informatie ook te vinden door in te loggen op het Extranet van VastgoedCert.

Meerdere Kamers

Als u in meerdere kamers staat ingeschreven, raadt Van der Burgt Opleidingen u dringend aan om, zodra het eerste certificaat toe is aan een nieuwe hercertificeringsperiode, direct met al uw certificaten over te stappen naar het nieuwe hercertificeringsstelsel. Dat is voor uzelf het prettigst, maar ook voor VastgoedCert. Een en ander is ook afgestemd met de certificerende instelling Hobéon. VastgoedCert en/of Hobéon zal u te zijner tijd persoonlijk informeren hieromtrent.

In 2020 dient u de volgende studiepunten te behalen:

NRVT Wonen:

 • ?? studiepunten verplicht Wonen
 • ?? studiepunten facultatief Wonen
 • ?? studiepunten vrije deel/activiteiten

VastgoedCert Wonen

 • 6 studiepunten verplicht Wonen
 • 6 studiepunten facultatief Wonen

Middels het volgen van de volgende cursussen behaalt u in 2020 de benodigde studiepunten voor de permanente educatie voor zowel VastgoedCert Wonen als NRVT Wonen:

Cursus VastgoedCert Verplicht Wonen:
Dagdeel 1:
– Inmeten gebruiksoppervlakte (meetinstructie/NEN 2580), incl. juridische implicaties
– Gebruik (elektronische) databases (w.o. het Kadaster)
(3 punten VastgoedCert verplicht Wonen, BV én LV)

Dagdeel 2:
– Bodem- en funderingsproblematiek (met event. regionale invulling)
(3 punten VastgoedCert verplicht Wonen)

Cursus N.N.B.

Met het volgen van deze cursussen worden de volgende punten behaald voor NRVT Wonen:

 • ?? punten verplicht Wonen
 • ?? punten facultatief
 • ?? punten vrije deel

Tevens worden de 12 benodigde punten voor VastgoedCert Wonen (6 verplicht en 6 facultatief) behaald.

U bent ingeschreven bij zowel VastgoedCert als NRVT Wonen. In 2020 gaat het systeem voor VastgoedCert drastisch veranderen voor hen die per 01-01-2020 een of meerdere certificaten vernieuwd zien worden. Daarnaast dient u de studiepunten te behalen voor NRVT Wonen in 2020.

VastgoedCert:

Indien u bij één of meer Kamers van VastgoedCert bent ingeschreven én één of meer van deze certificaten worden per 01-01-2020 vernieuwd dan valt u in deze groep.

Hoe weet ik of mijn certificaat per 01-01-2020 wordt vernieuwd?

U kunt uzelf opzoeken bij ‘Vind een prof’ op de website van VastgoedCert. Door daar vervolgens op uw naam te klikken, komt naast uw adresgegevens ook de looptijd(en) van uw certificaten tevoorschijn. Uiteraard is deze informatie ook te vinden door in te loggen op het Extranet van VastgoedCert.

Meerdere Kamers

Als u in meerdere kamers staat ingeschreven, raadt Van der Burgt Opleidingen u dringend aan om, zodra het eerste certificaat toe is aan een nieuwe hercertificeringsperiode, direct met al uw certificaten over te stappen naar het nieuwe hercertificeringsstelsel. Dat is voor uzelf het prettigst, maar ook voor VastgoedCert. Een en ander is ook afgestemd met de certificerende instelling Hobéon. VastgoedCert en/of Hobéon zal u te zijner tijd persoonlijk informeren hieromtrent.

Klik HIER voor een infographic van de hercertificering VastgoedCert ‘nieuwe stijl’.

Niveaumeting VastgoedCert eerste jaar
De niveaumetingen zijn gebaseerd op de volgende leerresultaten en toetstermen:
Wonen 2020
Bedrijfmatig Vastgoed 2020
Landelijk Vastgoed 2020

Ter voorbereiding op de Niveaumeting zal Van der Burgt Opleidingen voorbereidende cursussen c.q. examentrainingen aanbieden. Voor meer informatie met betrekking tot deze examentrainingen zie de pagina Examentraining.

Voor meer informatie met betrekking tot de Niveaumeting zie de pagina Niveaumeting.

Indien u vragen hebt met betrekking tot de hercertificering ‘nieuwe stijl’ kunt u ook het onderdeel ‘Veelgestelde vragen Niveaumeting‘ op de website van VastgoedCert raadplegen.

NRVT Wonen:

 • ?? studiepunten verplicht Wonen
 • ?? studiepunten facultatief Wonen
 • ?? studiepunten vrije deel/activiteiten

Middels het volgen van de volgende cursussen behaalt u in 2020 de benodigde studiepunten voor de permanente educatie voor NRVT Wonen:

Cursus N.N.B.

Met het volgen van deze cursussen worden de volgende punten behaald voor NRVT Wonen:

 • ?? punten verplicht Wonen
 • ?? punten facultatief
 • ?? punten vrije deel

Persoonlijk Educatietraject

Uiteraard kunnen onze medewerkers u bijstaan met het maken van een gepersonaliseerd educatietraject.
Vul  het formulier hieronder in om een gepersonaliseerd educatietraject aan te vragen op een locatie bij u in de buurt.

Wat is de 5e maand van het jaar (geen hoofdletters gebruiken)