Educatieverplichting Makelaars/Taxateurs 2021

De makelaar/taxateur dient ook in 2021 de nodige studiepunten te halen in het kader van de permanente educatie VastgoedCert en/of NRVT.

Van der Burgt Opleidingen maakt het makkelijk voor u!

VastgoedCert wijzigt haar hercertificeringssysteem

Per 1 januari 2020 heeft VastgoedCert het hercertificeringssysteem veranderd. De nieuwe methode is van toepassing op de makelaars die op of ná 1 januari 2020 een nieuw certificaat hebben ontvangen.  De leden waarvan er nog geen vernieuwing van één of meer certificaten zal zijn per 1 januari 2021 blijft bij de hercertificering zoals u gewend bent, de ‘oude stijl’.

Klik HIER voor een infographic van de hercertificering VastgoedCert ‘nieuwe stijl’.

In onderstaand overzicht wordt de hercertificering voor VastgoedCert opgedeeld in drie delen:
– Oude stijl (voor certificaten welke ná 01-01-2021 worden vernieuwd)
– Nieuwe stijl 2020 (voor certificaten welke per 01-01-2020 zijn vernieuwd)
– Nieuwe stijl 2021 (voor certificaten welke per 01-01-2021 zijn vernieuwd)

Weet u niet in welk onderdeel u zit? Gebruik de website van VastgoedCert om uzelf op te zoeken. U ziet informatie m.b.t. uw certificaat. Voorbeeld:

Een certificaat als in bovenstaand voorbeeld impliceert dat u per 01-01-2024 een nieuw certificaat krijgt en dus nog valt onder de hercertificering ‘oude stijl’.

Hercertificering VastgoedCert ‘oude stijl’
In het ‘oude’ systeem van de hercertificering voor VastgoedCert dienen de leden verplicht deel te nemen aan het hercertificeringsprogramma. In een periode van 5 jaar (duur van een certificaat) dient men in totaal 48 punten (24 verplicht en 24 facultatief) te behalen. Er is in principe nog steeds ruimte voor een pauzejaar.

Met uitzondering van het pauzejaar dienen jaarlijks 6 punten met verplichte cursussen te worden behaald. Daarnaast kunnen facultatieve punten worden behaald, waarvoor een keuze kan worden gemaakt uit alle door VastgoedCert goedgekeurde cursussen. Het behalen van de facultatieve punten mag naar eigen inzicht over de vijfjarige certificatieperiode worden verspreid.

Iedere Kamer (Wonen, BV en LAV) van VastgoedCert heeft een verplicht onderdeel voor 2021, zoals hieronder weergegeven:

Actualiteiten Wonen:
– Bouwkunde & duurzaamheid in relatie tot financierbaarheid
– Juridische actualiteiten

Actualiteiten Bedrijfsmatig Vastgoed:
– Verduurzaming en energietransitie
– Gevolgen van digitalisering voor het vastgoed

Actualiteiten Landelijk Vastgoed:
– Stikstofwet

Naast de verplichte onderdelen zal VastgoedCert ook cursussen goedkeuren welke facultatieve punten zullen opleveren, zoals de cursus Rondom de Koop XVI.

Hercertificering VastgoedCert ‘nieuwe stijl 2020’
De makelaar die per 01-01-2020 een nieuw certificaat heeft gekregen diende in 2020 de Niveaumeting te doen.

Indien u bent geslaagd hoeft u in het kader van de hercertificering geen verplichte cursussen te doen voor VastgoedCert in 2021.

Indien u bent gezakt krijgt u een bindend studieadvies vanuit VastgoedCert voor 2021 en/of 2022.

LET OP!
Aangezien u gaat hercertificeren is het de bedoeling dat u per 01-01-2025 weer een nieuw certificaat zal ontvangen. U gaat dan weer op voor een nieuwe ronde hercertificering. In het eerste jaar van het nieuwe certificaat zal u een nieuwe Niveaumeting moeten gaan doen. Deze Niveaumeting behelst de actualiteiten over de jaren 2021, 2022, 2023 én 2024. Ondanks dat het voor u geen verplicht onderdeel is voor de hercertificering adviseren wij u wél de cursus actualiteiten VastgoedCert in genoemde jaren te volgen. Op deze manier bent u zo goed mogelijk voorbereid op de Niveaumeting 2025.

Hercertificering VastgoedCert ‘nieuwe stijl 2021’
Uw certificaat is per 01-01-2021 vernieuwd. Dit houdt in dat u verplicht de Niveaumeting dient te doen. Dit kunt u alleen via SVM NIVO doen. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van SVM NIVO.
Indien deze Niveaumeting niet voldoende wordt afgerond kunt u er voor kiezen deze te herkansen. Indien de Niveaumeting uiteindelijk niet met een voldoende wordt afgerond volgt een gericht en bindend studieadvies. Bij het niet opvolgen van dit studieadvies is een (tijdelijke) uitschrijving uit het register mogelijk.

De Niveaumetingen zijn gebaseerd op de volgende leerresultaten en toetstermen:
Wonen 2021
Bedrijfsmatig Vastgoed 2021
Landelijk Vastgoed 2021

Permanente educatie NRVT 2021

Ook in 2021 geldt voor alle Kamers een minimum aantal te behalen PE-punten. De studiepunten zijn verdeeld in een verplicht deel, een facultatief deel en de vrije ruimte/activiteiten. Hierbij is net als in voorgaande jaren één lesuur één studiepunt.

Hieronder vindt u een overzicht van de puntentelling in 2021 bij inschrijving in één kamer:

 VerplichtFacultatiefVrijTotaal
Wonen6 punten (uren)9 punten (uren)5 punten (uren)20 punten (uren)
Bedrijfsmatig Vastgoed3 punten (uren)12 punten (uren)5 punten (uren)20 punten (uren)
Landelijk Vastgoed6 punten (uren)9 punten (uren)5 punten (uren)20 punten (uren)
WOZ6 punten (uren)9 punten (uren)5 punten (uren)20 punten (uren)

Inschrijving in meerdere Kamers in 2021

Indien u bent ingeschreven in meerdere Kamers dient u ook voor meerdere Kamers de nodige studiepunten te behalen. Hoe uw studieverplichting in 2021 er uit ziet bij inschrijving in meerdere Kamers vindt u hier:

Overzicht Telling PE Punten 2021

Alle punten behalen in één programma

De educatieverplichting in 2021 is maatwerk, net als voorgaande jaren. Wat uw PE-verplichting is ligt aan meerdere factoren.

De mogelijkheden voor VastgoedCert (Wonen, Bedrijfsvastgoed en/of Landelijk Vastgoed):

 • VastgoedCert ‘oude stijl’:
  Uw hebt één of meer certificaten waarbij geen van de certificaten per 01-01-2021 zijn vernieuwd.
 • VastgoedCert ‘nieuwe stijl 2020’:
  U hebt één of meer certificaten waarbij minimaal één van de certificaten per 01-01-2020 is vernieuwd.
 • VastgoedCert ‘nieuwe stijl 2021’:
  U hebt één of meer certificaten waarbij minimaal één van uw certificaten per 01-01-2021 is vernieuwd.

De mogelijkheden voor NRVT:

 • U staat ingeschreven in één Kamer:
  – NRVT Wonen
  – NRVT BV
  – NRVT LV
  – NRVT WOZ
 • U staat ingeschreven in twee Kamers:
  – NRVT Wonen én BV
  – NRVT Wonen én LV
  – NRVT Wonen én WOZ
  – NRVT BV én LV
  – NRVT BV én WOZ
  – NRVT LV én WOZ
 • U staat ingeschreven in drie Kamers:
  – NRVT Wonen, BV én LV
  – NRVT Wonen, BV én WOZ
  – NRVT BV, LV én WOZ
 • U staat ingeschreven in vier Kamers:
  – NRVT Wonen, BV, LV én WOZ

Hieronder vindt u voor de meest voorkomende situaties een samenvatting van de volledige PE-verplichtingen. Staat uw situatie hier niet bij? Neem dan contact op met ons via onderstaand formulier (Persoonlijk Educatietraject) en wij verzorgen voor u een passend studieadvies.

U bent alleen ingeschreven bij VastgoedCert en niet bij het NRVT (taxateursregister).

U bent alléén ingeschreven bij VastgoedCert Wonen en uw certificaat wordt niet vernieuwd per 01-01-2021.

Hoe weet ik of mijn certificaat per 01-01-2021 wordt vernieuwd?

U kunt uzelf opzoeken bij ‘Vind een prof’ op de website van VastgoedCert. Door daar vervolgens op uw naam te klikken, komt naast uw adresgegevens ook de looptijd(en) van uw certificaten tevoorschijn. Uiteraard is deze informatie ook te vinden door in te loggen op het Extranet van VastgoedCert.

Meerdere Kamers

Als u in meerdere kamers staat ingeschreven, raadt Van der Burgt Opleidingen u dringend aan om, zodra het eerste certificaat toe is aan een nieuwe hercertificeringsperiode, direct met al uw certificaten over te stappen naar het nieuwe hercertificeringsstelsel. Dat is voor uzelf het prettigst, maar ook voor VastgoedCert. Een en ander is ook afgestemd met de certificerende instelling Hobéon. VastgoedCert en/of Hobéon zal u te zijner tijd persoonlijk informeren hieromtrent.

In 2021 wordt geen certificaat vernieuwd en u volgt dan ook de hercertificering zoals u gewend bent. In 2021 dient u de volgende studiepunten te behalen:

 • 6 studiepunten verplicht Wonen
 • 6 studiepunten facultatief Wonen

Middels het volgen van de volgende cursussen behaalt u in 2021 de benodigde studiepunten voor de permanente educatie VastgoedCert Wonen:

1- Cursus VastgoedCert Verplicht Wonen 2021 (6 punten verplicht deel Wonen)
2- Cursus Rondom de Koop XVI (6 punten facultatief deel Wonen)

U bent alleen ingeschreven bij VastgoedCert en niet bij het NRVT (taxateursregister).
Indien u bij één of meer Kamers van VastgoedCert bent ingeschreven én één of meer van deze certificaten zijn per 01-01-2020 vernieuwd dan valt u in deze groep.

Voor meer informatie vindt u HIER een infographic van de hercertificering VastgoedCert ‘nieuwe stijl’.

Niveaumeting 2020

In 2020 hebt u de Niveaumeting moeten doen van VastgoedCert. De uitslag van uw Niveaumeting bepaalt in welke mate u dit jaar cursus moet doen.

Indien u bent gezakt krijgt u een bindend studieadvies vanuit VastgoedCert voor 2021 en/of 2022.

LET OP!
Aangezien u gaat hercertificeren is het de bedoeling dat u per 01-01-2025 weer een nieuw certificaat zal ontvangen. U gaat dan weer op voor een nieuwe ronde hercertificering. In het eerste jaar van het nieuwe certificaat zal u een nieuwe Niveaumeting moeten gaan doen. Deze Niveaumeting behelst de actualiteiten over de jaren 2021, 2022, 2023 én 2024. Ondanks dat het voor u geen verplicht onderdeel is voor de hercertificering adviseren wij u wél de cursus actualiteiten VastgoedCert in genoemde jaren te volgen. Op deze manier bent u zo goed mogelijk voorbereid op de Niveaumeting 2025.

U bent alleen ingeschreven bij VastgoedCert en niet bij het NRVT (taxateursregister).
Indien u bij één of meer Kamers van VastgoedCert bent ingeschreven én één of meer van deze certificaten worden per 01-01-2021 vernieuwd dan valt u in deze groep.

Hoe weet ik of mijn certificaat per 01-01-2021 is vernieuwd?

U kunt uzelf opzoeken bij ‘Vind een prof’ op de website van VastgoedCert. Door daar vervolgens op uw naam te klikken, komt naast uw adresgegevens ook de looptijd(en) van uw certificaten tevoorschijn. Uiteraard is deze informatie ook te vinden door in te loggen op het Extranet van VastgoedCert.

Meerdere Kamers

Als u in meerdere kamers staat ingeschreven, raadt Van der Burgt Opleidingen u dringend aan om, zodra het eerste certificaat toe is aan een nieuwe hercertificeringsperiode, direct met al uw certificaten over te stappen naar het nieuwe hercertificeringsstelsel. Dat is voor uzelf het prettigst, maar ook voor VastgoedCert. Een en ander is ook afgestemd met de certificerende instelling Hobéon. VastgoedCert en/of Hobéon zal u te zijner tijd persoonlijk informeren hieromtrent.

Klik HIER voor een infographic van de hercertificering VastgoedCert ‘nieuwe stijl’.

Hercertificering VastgoedCert ‘nieuwe stijl 2021’
Uw certificaat is per 01-01-2021 vernieuwd. Dit houdt in dat u verplicht de Niveaumeting dient te doen. Dit kunt u alleen via SVM NIVO doen. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van SVM NIVO.
Indien deze Niveaumeting niet voldoende wordt afgerond kunt u er voor kiezen deze te herkansen. Indien de Niveaumeting uiteindelijk niet met een voldoende wordt afgerond volgt een gericht en bindend studieadvies. Bij het niet opvolgen van dit studieadvies is een (tijdelijke) uitschrijving uit het register mogelijk.

De Niveaumetingen zijn gebaseerd op de volgende leerresultaten en toetstermen:
– Wonen 2021
– Bedrijfsmatig Vastgoed 2021
– Landelijk Vastgoed 2021

Indien u vragen hebt met betrekking tot de hercertificering ‘nieuwe stijl’ kunt u ook het onderdeel ‘Veelgestelde vragen Niveaumeting‘ op de website van VastgoedCert raadplegen.

U bent alleen ingeschreven bij NRVT Wonen (taxateursregister) en niet bij het VastgoedCert (makelaarsregister).

In 2021 dient u de volgende studiepunten te behalen:

 • 6 studiepunten verplicht Wonen
 • 9 studiepunten facultatief Wonen
 • 5 studiepunten vrije deel/activiteiten
 • 20 studiepunten totaal

Middels het volgen van de volgende cursussen behaalt u in 2021 de benodigde studiepunten voor de permanente educatie NRVT Wonen:

1- Cursus NRVT Verplicht Wonen 2021 (6 punten verplicht deel Wonen)
2- Cursus Rondom de Koop XVI (6 punten facultatief deel Wonen)
3- Cursus VastgoedCert Verplicht Wonen 2021 (6 punten facultatief deel Wonen)
4- Cursus Rondom de Overgang ’21/’22 (3 punten NRVT deel)

U bent ingeschreven bij zowel NRVT Wonen als VastgoedCert Wonen. Bij VastgoedCert Wonen is uw certificaat niet vernieuwd per 01-01-2021.

Hoe weet ik of mijn certificaat per 01-01-2021 is vernieuwd?

U kunt uzelf opzoeken bij ‘Vind een prof’ op de website van VastgoedCert. Door daar vervolgens op uw naam te klikken, komt naast uw adresgegevens ook de looptijd(en) van uw certificaten tevoorschijn. Uiteraard is deze informatie ook te vinden door in te loggen op het Extranet van VastgoedCert.

Meerdere Kamers

Als u in meerdere kamers staat ingeschreven, raadt Van der Burgt Opleidingen u dringend aan om, zodra het eerste certificaat toe is aan een nieuwe hercertificeringsperiode, direct met al uw certificaten over te stappen naar het nieuwe hercertificeringsstelsel. Dat is voor uzelf het prettigst, maar ook voor VastgoedCert. Een en ander is ook afgestemd met de certificerende instelling Hobéon. VastgoedCert en/of Hobéon zal u te zijner tijd persoonlijk informeren hieromtrent.

In 2021 dient u de volgende studiepunten te behalen:

NRVT Wonen:

 • 6 studiepunten verplicht Wonen
 • 9 studiepunten facultatief Wonen
 • 5 studiepunten vrije deel/activiteiten
 • 20 studiepunten totaal

VastgoedCert Wonen

 • 6 studiepunten verplicht Wonen
 • 6 studiepunten facultatief Wonen

Middels het volgen van de volgende cursussen behaalt u in 2021 de benodigde studiepunten voor de permanente educatie voor zowel VastgoedCert Wonen als NRVT Wonen:

1- Cursus NRVT Verplicht Wonen 2021 (6 punten verplicht NRVT)
2- Cursus Rondom de Koop XVI (6 punten facultatief NRVT / 6 punten facultatief VastgoedCert)
3- Cursus VastgoedCert Verplicht Wonen 2021 (6 punten facultatief NRVT / 6 punten verplicht VastgoedCert)
4- Cursus Rondom de Overgang ’21/’22 (3 punten NRVT vrije deel)

U bent ingeschreven bij zowel NRVT Wonen als VastgoedCert Wonen. Bij VastgoedCert is uw certificaat  vernieuwd per 01-01-2021.

Hoe weet ik of mijn certificaat per 01-01-2021 is vernieuwd?

U kunt uzelf opzoeken bij ‘Vind een prof’ op de website van VastgoedCert. Door daar vervolgens op uw naam te klikken, komt naast uw adresgegevens ook de looptijd(en) van uw certificaten tevoorschijn. Uiteraard is deze informatie ook te vinden door in te loggen op het Extranet van VastgoedCert.

Meerdere Kamers

Als u in meerdere kamers staat ingeschreven, raadt Van der Burgt Opleidingen u dringend aan om, zodra het eerste certificaat toe is aan een nieuwe hercertificeringsperiode, direct met al uw certificaten over te stappen naar het nieuwe hercertificeringsstelsel. Dat is voor uzelf het prettigst, maar ook voor VastgoedCert. Een en ander is ook afgestemd met de certificerende instelling Hobéon. VastgoedCert en/of Hobéon zal u te zijner tijd persoonlijk informeren hieromtrent.

In 2021 dient u de volgende studiepunten te behalen:

NRVT Wonen:

 • 6 studiepunten verplicht Wonen
 • 9 studiepunten facultatief Wonen
 • 5 studiepunten vrije deel/activiteiten
 • 20 studiepunten totaal

VastgoedCert 

 • Niveaumeting

Middels het volgen van de volgende cursussen behaalt u in 2021 de benodigde studiepunten voor de permanente educatie voor zowel VastgoedCert als NRVT Wonen:

1- Cursus NRVT Verplicht Wonen 2021 (6 punten verplicht NRVT)
2- Cursus Rondom de Koop XVI (6 punten facultatief NRVT / 6 punten facultatief VastgoedCert)
3- Cursus VastgoedCert Verplicht Wonen 2021 (6 punten facultatief NRVT / 6 punten verplicht VastgoedCert)
4- Cursus Rondom de Overgang ’21/’22 (3 punten NRVT vrije deel)
5- Niveaumeting via SVM NIVO

U bent alleen ingeschreven bij VastgoedCert en niet bij het NRVT (taxateursregister).

U bent ingeschreven bij VastgoedCert Wonen en Bedrijfsvastgoed. Uw certificaren worden niet vernieuwd per 01-01-2021.

Hoe weet ik of mijn certificaat per 01-01-2021 wordt vernieuwd?

U kunt uzelf opzoeken bij ‘Vind een prof’ op de website van VastgoedCert. Door daar vervolgens op uw naam te klikken, komt naast uw adresgegevens ook de looptijd(en) van uw certificaten tevoorschijn. Uiteraard is deze informatie ook te vinden door in te loggen op het Extranet van VastgoedCert.

Meerdere Kamers

Als u in meerdere kamers staat ingeschreven, raadt Van der Burgt Opleidingen u dringend aan om, zodra het eerste certificaat toe is aan een nieuwe hercertificeringsperiode, direct met al uw certificaten over te stappen naar het nieuwe hercertificeringsstelsel. Dat is voor uzelf het prettigst, maar ook voor VastgoedCert. Een en ander is ook afgestemd met de certificerende instelling Hobéon. VastgoedCert en/of Hobéon zal u te zijner tijd persoonlijk informeren hieromtrent.

In 2021 wordt geen certificaat vernieuwd en u volgt dan ook de hercertificering zoals u gewend bent. In 2021 dient u de volgende studiepunten te behalen:

 • 6 studiepunten verplicht Wonen
 • 6 studiepunten facultatief Wonen
 • 6 studiepunten verplicht Bedrijfsvastgoed
 • 6 studiepunten facultatief Bedrijfsvastgoed

Middels het volgen van de volgende cursussen behaalt u in 2021 de benodigde studiepunten voor de permanente educatie VastgoedCert Wonen:

1- Cursus VastgoedCert Verplicht Wonen 2021 (6 punten verplicht deel Wonen)
2- Bedrijfsvastgoed 2021 (6 punten verplicht deel BV)
3- Cursus Rondom de Koop XVI (6 punten facultatief deel Wonen én BV)

U bent ingeschreven bij NRVT Wonen, NRVT Bedrijfsmatig Vastgoed, VastgoedCert Wonen én VastgoedCert Bedrijfsmatig Vastgoed.
uw certificaten bij VastgoedCert zijn niet vernieuwd per 01-01-2021.

Hoe weet ik of mijn certificaat per 01-01-2021 is vernieuwd?

U kunt uzelf opzoeken bij ‘Vind een prof’ op de website van VastgoedCert. Door daar vervolgens op uw naam te klikken, komt naast uw adresgegevens ook de looptijd(en) van uw certificaten tevoorschijn. Uiteraard is deze informatie ook te vinden door in te loggen op het Extranet van VastgoedCert.

Meerdere Kamers

Als u in meerdere kamers staat ingeschreven, raadt Van der Burgt Opleidingen u dringend aan om, zodra het eerste certificaat toe is aan een nieuwe hercertificeringsperiode, direct met al uw certificaten over te stappen naar het nieuwe hercertificeringsstelsel. Dat is voor uzelf het prettigst, maar ook voor VastgoedCert. Een en ander is ook afgestemd met de certificerende instelling Hobéon. VastgoedCert en/of Hobéon zal u te zijner tijd persoonlijk informeren hieromtrent.

In 2021 dient u de volgende studiepunten te behalen:

NRVT:

 • 6 studiepunten verplicht Wonen
 • 3 studiepunten verplicht Bedrijfsmatig Vastgoed
 • 9 studiepunten facultatief Wonen
 • 3 studiepunten facultatief Bedrijfsmatig Vastgoed
 • 5 studiepunten vrije deel/activiteiten
 • 26 studiepunten totaal

VastgoedCert Wonen

 • 6 studiepunten verplicht Wonen
 • 6 studiepunten facultatief Wonen
 • 6 studiepunten verplicht Bedrijfsmatig Vastgoed

Middels het volgen van de volgende cursussen behaalt u in 2021 de benodigde studiepunten voor de permanente educatie voor VastgoedCert Wonen, VastgoedCert Bedrijfsmatig Vastgoed, NRVT Wonen én NRVT Bedrijfsmatig Vastgoed:

1- Cursus NRVT Verplicht Wonen 2021 (6 punten verplicht NRVT Wonen)
2- Cursus Rondom de Koop XVI (6 punten facultatief NRVT / 6 punten facultatief VastgoedCert)
3- Cursus VastgoedCert Verplicht Wonen 2021 (6 punten facultatief NRVT Wonen / 6 punten verplicht VastgoedCert)
4- Cursus Bedrijfsvastgoed 2021 (6 punten verplicht VastgoedCert BV/ 6 punten facultatief NRVT BV)
5- Cursus NRVT actualiteiten BV 2021 (3 punten verplicht NRVT BV)

Een registratie in het KRMT register heeft steeds een looptijd van maximaal 12 maanden. Na die twaalf maanden zal gecontroleerd worden of de ingeschrevene aan de hercertificeringseis heeft voldaan. Indien dit het geval is, wordt de registratie weer met 12 maanden verlengd. Let op: het betreft geen kalenderjaar, maar 12 maanden. Dus voor iedereen die is opgenomen in het register, is het moment waarop wordt getoetst of er aan de hercertificeringverplichting is voldaan, verschillend.

Hercertificering voor de KRMT’er: de KRMT’er dient minimaal twee dagen per 12 maanden een hercertificeringsbijeenkomst te volgen.
Vanuit SVM NIVO dient u twee dagen cursus te volgen in het kader van uw hercertificering KRMT Periode 9 en/of Periode 10. Voor één van de twee verplichte dagen kunt u bij Van der Burgt Opleidingen de volgende cursus volgen als alternatief:
– Cursus actualiteiten VastgoedCert Wonen 2021 (verplicht)
LET OP!
Na het volgen van de cursus dient  u binnen 30 dagen een getekende toestemmingsverklaring in te dienen bij SVM NIVO. Indien dit niet binnen 30 dagen wordt gedaan zal SVM NIVO uw deelname afkeuren en dient u de cursus opnieuw te doen!
Genoemd formulier wordt bij uw deelname door Van der Burgt Opleidingen toegestuurd. U kunt het formulier tevens HIER downloaden.

Persoonlijk Educatietraject

Uiteraard kunnen onze medewerkers u bijstaan met het maken van een gepersonaliseerd educatietraject.
Vul  het formulier hieronder in om een gepersonaliseerd educatietraject aan te vragen op een locatie bij u in de buurt.