Permanente educatie makelaar/taxateur: Cursusoverzicht

De makelaar/taxateur dient ook in 2020 de nodige studiepunten te halen in het kader van de permanente educatie VastgoedCert en/of NRVT.

Van der Burgt Opleidingen maakt het makkelijk voor u!

Alle punten behalen in één programma

De educatieverplichting in 2020 ligt aan het feit bij welke registers u bent ingeschreven. Indien u alleen bij VastgoedCert Wonen bent ingeschreven is uw educatielast lager dan wanneer u bent ingeschreven bij VastgoedCert én NRVT voor zowel de kamers Wonen én BV. Hieronder ziet u een aantal mogelijkheden welke voor u van toepassing kunnen zijn.

U bent alleen ingeschreven bij VastgoedCert en niet bij het NRVT (taxateursregister).

U bent alléén ingeschreven bij VastgoedCert Wonen en uw certificaat wordt niet vernieuwd per 01-01-2020.

Hoe weet ik of mijn certificaat per 01-01-2020 wordt vernieuwd?

U kunt uzelf opzoeken bij ‘Vind een prof’ op de website van VastgoedCert. Door daar vervolgens op uw naam te klikken, komt naast uw adresgegevens ook de looptijd(en) van uw certificaten tevoorschijn. Uiteraard is deze informatie ook te vinden door in te loggen op het Extranet van VastgoedCert.

Meerdere Kamers

Als u in meerdere kamers staat ingeschreven, raadt Van der Burgt Opleidingen u dringend aan om, zodra het eerste certificaat toe is aan een nieuwe hercertificeringsperiode, direct met al uw certificaten over te stappen naar het nieuwe hercertificeringsstelsel. Dat is voor uzelf het prettigst, maar ook voor VastgoedCert. Een en ander is ook afgestemd met de certificerende instelling Hobéon. VastgoedCert en/of Hobéon zal u te zijner tijd persoonlijk informeren hieromtrent.

In 2020 wordt geen certificaat vernieuwd en u volgt dan ook de hercertificering zoals u gewend bent. In 2020 dient u de volgende studiepunten te behalen:

 • 6 studiepunten verplicht Wonen
 • 6 studiepunten facultatief Wonen

Middels het volgen van de volgende cursussen behaalt u in 2020 de benodigde studiepunten voor de permanente educatie VastgoedCert Wonen:

Cursus VastgoedCert Verplicht Wonen:
Dagdeel 1:
– Inmeten gebruiksoppervlakte (meetinstructie/NEN 2580), incl. juridische implicaties
– Gebruik (elektronische) databases (w.o. het Kadaster)
(3 punten VastgoedCert verplicht Wonen, BV én LV)

Dagdeel 2:
– Bodem- en funderingsproblematiek (met event. regionale invulling)
(3 punten VastgoedCert verplicht Wonen)

Cursus N.N.B.
(6 PE punten facultatief Wonen)

U bent alleen ingeschreven bij VastgoedCert en niet bij het NRVT (taxateursregister).
Indien u bij één of meer Kamers van VastgoedCert bent ingeschreven én één of meer van deze certificaten worden per 01-01-2020 vernieuwd dan valt u in deze groep.

Hoe weet ik of mijn certificaat per 01-01-2020 wordt vernieuwd?

U kunt uzelf opzoeken bij ‘Vind een prof’ op de website van VastgoedCert. Door daar vervolgens op uw naam te klikken, komt naast uw adresgegevens ook de looptijd(en) van uw certificaten tevoorschijn. Uiteraard is deze informatie ook te vinden door in te loggen op het Extranet van VastgoedCert.

Meerdere Kamers

Als u in meerdere kamers staat ingeschreven, raadt Van der Burgt Opleidingen u dringend aan om, zodra het eerste certificaat toe is aan een nieuwe hercertificeringsperiode, direct met al uw certificaten over te stappen naar het nieuwe hercertificeringsstelsel. Dat is voor uzelf het prettigst, maar ook voor VastgoedCert. Een en ander is ook afgestemd met de certificerende instelling Hobéon. VastgoedCert en/of Hobéon zal u te zijner tijd persoonlijk informeren hieromtrent.

Klik HIER voor een infographic van de hercertificering VastgoedCert ‘nieuwe stijl’.

Niveaumeting VastgoedCert eerste jaar
De niveaumetingen zijn gebaseerd op de volgende leerresultaten en toetstermen:
Wonen 2020
Bedrijfmatig Vastgoed 2020
Landelijk Vastgoed 2020

Ter voorbereiding op de Niveaumeting zal Van der Burgt Opleidingen voorbereidende cursussen c.q. examentrainingen aanbieden. Voor meer informatie met betrekking tot deze examentrainingen zie de pagina Examentraining.

Voor meer informatie met betrekking tot de Niveaumeting zie de pagina Niveaumeting.

Indien u vragen hebt met betrekking tot de hercertificering ‘nieuwe stijl’ kunt u ook het onderdeel ‘Veelgestelde vragen Niveaumeting‘ op de website van VastgoedCert raadplegen.

U bent alleen ingeschreven bij NRVT Wonen en niet bij het VastgoedCert (makelaarsregister).

In 2020 dient u de volgende studiepunten te behalen:

 • 30 studiepunten verplicht Wonen
 • 0 studiepunten facultatief Wonen
 • 0 studiepunten vrije deel/activiteiten

Middels het volgen van de volgende cursussen behaalt u in 2020 de benodigde studiepunten voor de permanente educatie NRVT Wonen:

Cursusdag 2: Bouwkunde
Studiepunten:  8 NRVT Wonen verplicht

Cursusdag 3: Bouwkunde en Duurzaamheid (introductie)
Studiepunten:  7 NRVT Wonen verplicht

Cursusdag 4: Duurzaamheid (verdieping)
Studiepunten:  7 NRVT Wonen verplicht

Cursusdag 5: Nieuw model taxatierapport en actualiteiten (afsluitende toets NRVT)
Studiepunten:  8 NRVT Wonen verplicht

U bent ingeschreven bij zowel NRVT Wonen als VastgoedCert Wonen. Bij VastgoedCert Wonen wordt uw certificaat niet vernieuwd per 01-01-2020.

Hoe weet ik of mijn certificaat per 01-01-2020 wordt vernieuwd?

U kunt uzelf opzoeken bij ‘Vind een prof’ op de website van VastgoedCert. Door daar vervolgens op uw naam te klikken, komt naast uw adresgegevens ook de looptijd(en) van uw certificaten tevoorschijn. Uiteraard is deze informatie ook te vinden door in te loggen op het Extranet van VastgoedCert.

Meerdere Kamers

Als u in meerdere kamers staat ingeschreven, raadt Van der Burgt Opleidingen u dringend aan om, zodra het eerste certificaat toe is aan een nieuwe hercertificeringsperiode, direct met al uw certificaten over te stappen naar het nieuwe hercertificeringsstelsel. Dat is voor uzelf het prettigst, maar ook voor VastgoedCert. Een en ander is ook afgestemd met de certificerende instelling Hobéon. VastgoedCert en/of Hobéon zal u te zijner tijd persoonlijk informeren hieromtrent.

In 2020 dient u de volgende studiepunten te behalen:

NRVT Wonen:

 • 30 studiepunten verplicht Wonen
 • 0 studiepunten facultatief Wonen
 • 0 studiepunten vrije deel/activiteiten

VastgoedCert Wonen

 • 6 studiepunten verplicht Wonen
 • 6 studiepunten facultatief Wonen

Middels het volgen van de volgende cursussen behaalt u in 2020 de benodigde studiepunten voor de permanente educatie voor zowel VastgoedCert Wonen als NRVT Wonen:

Cursusdag 1: Inmeten gebruiksoppervlakte/funderingsproblematiek en Wet bodembescherming en databases/kadaster
Studiepunten: 6 VastgoedCert Wonen verplicht

Cursusdag 2: Bouwkunde
Studiepunten:  8 NRVT Wonen verplicht

Cursusdag 3: Bouwkunde en Duurzaamheid (introductie)
Studiepunten:  7 NRVT Wonen verplicht

Cursusdag 4: Duurzaamheid (verdieping)
Studiepunten:  7 NRVT Wonen verplicht

Cursusdag 5: Nieuw model taxatierapport en actualiteiten (afsluitende toets NRVT)
Studiepunten:  8 NRVT Wonen verplicht

U bent ingeschreven bij zowel VastgoedCert als NRVT Wonen. In 2020 gaat het systeem voor VastgoedCert drastisch veranderen voor hen die per 01-01-2020 een of meerdere certificaten vernieuwd zien worden. Daarnaast dient u de studiepunten te behalen voor NRVT Wonen in 2020.

VastgoedCert:

Indien u bij één of meer Kamers van VastgoedCert bent ingeschreven én één of meer van deze certificaten worden per 01-01-2020 vernieuwd dan valt u in deze groep.

Hoe weet ik of mijn certificaat per 01-01-2020 wordt vernieuwd?

U kunt uzelf opzoeken bij ‘Vind een prof’ op de website van VastgoedCert. Door daar vervolgens op uw naam te klikken, komt naast uw adresgegevens ook de looptijd(en) van uw certificaten tevoorschijn. Uiteraard is deze informatie ook te vinden door in te loggen op het Extranet van VastgoedCert.

Meerdere Kamers

Als u in meerdere kamers staat ingeschreven, raadt Van der Burgt Opleidingen u dringend aan om, zodra het eerste certificaat toe is aan een nieuwe hercertificeringsperiode, direct met al uw certificaten over te stappen naar het nieuwe hercertificeringsstelsel. Dat is voor uzelf het prettigst, maar ook voor VastgoedCert. Een en ander is ook afgestemd met de certificerende instelling Hobéon. VastgoedCert en/of Hobéon zal u te zijner tijd persoonlijk informeren hieromtrent.

Klik HIER voor een infographic van de hercertificering VastgoedCert ‘nieuwe stijl’.

Niveaumeting VastgoedCert eerste jaar
De niveaumetingen zijn gebaseerd op de volgende leerresultaten en toetstermen:
Wonen 2020
Bedrijfmatig Vastgoed 2020
Landelijk Vastgoed 2020

Ter voorbereiding op de Niveaumeting zal Van der Burgt Opleidingen voorbereidende cursussen c.q. examentrainingen aanbieden. Voor meer informatie met betrekking tot deze examentrainingen zie de pagina Examentraining.

Voor meer informatie met betrekking tot de Niveaumeting zie de pagina Niveaumeting.

Indien u vragen hebt met betrekking tot de hercertificering ‘nieuwe stijl’ kunt u ook het onderdeel ‘Veelgestelde vragen Niveaumeting‘ op de website van VastgoedCert raadplegen.

NRVT Wonen:

 • 30 studiepunten verplicht Wonen
 • 0 studiepunten facultatief Wonen
 • 0 studiepunten vrije deel/activiteiten

Middels het volgen van de volgende cursussen behaalt u in 2020 de benodigde studiepunten voor de permanente educatie NRVT Wonen:

Cursusdag 2: Bouwkunde
Studiepunten:  8 NRVT Wonen verplicht

Cursusdag 3: Bouwkunde en Duurzaamheid (introductie)
Studiepunten:  7 NRVT Wonen verplicht

Cursusdag 4: Duurzaamheid (verdieping)
Studiepunten:  7 NRVT Wonen verplicht

Cursusdag 5: Nieuw model taxatierapport en actualiteiten (afsluitende toets NRVT)
Studiepunten:  8 NRVT Wonen verplicht

2020-08-25T10:00:37+00:00

Cursusdag 1: Inmeten gebruiksoppervlakte en Wet bodembescherming en databases/kadaster

Cursusdag 1: Inmeten gebruiksoppervlakte en Wet bodembescherming en databases/kadaster. Naast dat deze cursus goed is voor de hercertificering VastgoedCert is geldt deze cursus tevens als alternatief voor 1 dag keuzemogelijkheid in het kader van de hercertificering voor KRMT in periode 9!