Klachtenprocedure
Van der Burgt Juridische Opleidingen en Contractonderwijs B.V.

Indien een opdrachtgever ontevreden is over de uitvoering of de kwaliteit van de aan hem geleverde dienstverlening kan hij een schriftelijke klacht indienen bij de opdrachtnemer.

De opdrachtnemer zal de ontvangst van de klacht binnen 1 week na ontvangst schriftelijk bevestigen en eventuele vragen ter verduidelijking van de klacht aan de klager stellen.

Binnen 2 weken na het versturen van de ontvangstbevestiging ontvangt de klager een schriftelijk inhoudelijke reactie op zijn klacht.

Wanneer u niet tevreden bent met de oplossing kan de klacht worden voorgelegd aan een tijdelijke geschillencommissie. Beide partijen kiezen een vertegenwoordiger en kiezen een gezamenlijke vertegenwoordiger. De beslissing van deze tijdelijke, geschillencommissie is bindend voor beide partijen.

Van der Burgt Juridische Opleidingen en Contractonderwijs B.V.
Pa Verkuijllaan 2
1171 EE Badhoevedorp
Tel: 020-3581460