Training ter voorbereiding op het assessment NRVT Wonen

Deze cursus levert de taxateur de volgende studiepunten op in het kader van de permanente educatie:

3 punten NRVT Wonen (vrije deel)

Assessment taxateur NRVT Wonen

Het NRVT heeft aangekondigd dat alle taxateurs Wonen gefaseerd in de komende jaren een assessment dienen te doen. Men heeft alle taxateurs Wonen een mail gestuurd waarin wordt aangegeven in welk kwartaal van welk jaar u bent geselecteerd het assessment af te nemen. Te zijner tijd ontvangt u van het NRVT nog een persoonlijke uitnodiging met instructies.

Doel
Het assessment is gekoppeld aan de introductie van het nieuwe model Taxatierapport Woonruimte en wordt afgenomen door de exameninstellingen Beroepsexamens Makelaars (BEM) en SVMNIVO. Waar het scholingstraject en de daaraan gekoppelde toets draaide om kennis, draait het assessment om het werken met het nieuwe model taxatierapport in de dagelijkse praktijk. Het assessment vormt hiermee de afsluiting van dit professionaliseringstraject.

PE-punten
Een taxateur die het assessment succesvol aflegt ontvangt hiervoor 14 PE-punten. U hoeft in dat jaar dus alleen de verplichte onderwerpen uit de permanente educatie te volgen.

Uiterlijk zes weken na het afleggen van het assessment ontvangt u vanuit de exameninstelling bericht of u voldoende punten heeft behaald. Bij onvoldoende punten besluit het bestuur van NRVT over het vervolg. Dit kan een extra scholingsdag zijn en/of een her-assessment. U ontvangt hiervoor geen extra PE-punten.

Uitzonderingen
Woningtaxateurs die Register-Taxateur zijn geworden op basis van het slagen voor het portfolio-assessment meester-gezeltraject, zijn vrijgesteld van het assessment scholingstraject woningtaxateurs.

Training voorbereiding NRVT assessment - taxateur Wonen

Docent(en): Hans Bosman én André Schots

Studiepunten:
3 punten NRVT Wonen (vrije deel)

Tijden:
Ochtendsessie: Aanvang 09:45 uur, einde 12:00 uur
Middagsessie: Aanvang 13:30 uur, einde 15:45 uur

Prijs: € 150,- ex. BTW (online bijeenkomst)
Online / FysiekAccommodatieDatumBeschikbaarheid
Online (via Zoom)Online (via Zoom)Dinsdag 8 oktober (middag)JA